Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium, część 2 (język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-T1A3TR-2 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Translatorium, część 2 (język angielski)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (3 rok studiów) - studia stacjonarne
Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problemami przekładu literackiego, a przede wszystkim wyćwiczenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka polskiego na angielski. Będziemy tłumaczyć teksty należące do literatury popularnej, ale również poezję i klasykę literatury, zarówno starszą, jak współczesną. Zapoznamy się ze współczesną refleksją przekładoznawczą i zastanowimy się, w jaki sposób teoretyczne rozważania przekładają się na rozwiązywanie praktycznych problemów.

Pełny opis:

akres zagadnień

1) Wokół tłumaczeń Szekspira (proponowany przykład: Hamlet).

2) Tłumaczenie baśni, problemy adaptacji.

3) Tłumaczenie literatury dla dzieci

4) Tłumaczenie klasycznej powieści realistycznej (proponowany przykład: A. Bennett, The Card)

5) Fantasy i science fiction - realia kulturowe w przekładzie (proponowane przykłady: J.R.R. Tolkien, ew. Gra o tron)

6) Tłumaczenie dialogów.

7) Tłumaczenie opisów (proponowane przykłady: A. Christie, C. Willis)

8) Styl (proponowany przykład: Ch. Williams)

9) Stylizacja (archaizacja, stylizacja gwarowa, slangowa; proponowany przykład: W. Morris; G. MacDonald)

10) Humor.

11) Intertekstualność, cytaty, aluzje nawiązania (proponowany przykład: D. Sayers)

12) Niebrytyjska i nieamerykańska literatura w języku angielskim.

13) Tłumaczenie poezji/piosenek.

14) Literatura amatorska, literatura tworzona przez nienatywnych użytkowników języka angielskiego

15) Tematy zaproponowane przez uczestników zajęć.

Literatura:

Agnieszka Romanowska, Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza I Gałczyńskiego, WUJ 2017.

Ewa Kujawska-Lis,  Aliteracje zagubione w tłumaczeniu. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń opowiadania G. K. Chestertona  The Strange Crime of John Boulnois, "Prace Językoznawcze" IX/2007, s. 52-65.

Karolina Albińska, Tylko to, co najlepsze,  jest dość dobre dla dzieci,  czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej, Przekładaniec 22/23

Martine Hennard Dutheil de la Rochere, Metamorfozy Kopciuszka. Studium Porównawcze dwóch angielskich przekładów baśni Perraulta, Przekładaniec 22/23

Łucja Biel,  Odmiana oficjalna języka a dystans emocjonalny i socjolingwistyczny  powieści Kazuo Ishihuro The Remains of the Day i w przekąłdzie Jana Rybickiego  U schyłku dnia,  w: Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Krzysztof Fordoński,  Egzotyzować defamiliaryzację?  problemy przekładu postmodernistycznej powieści amerykańskiej -  Donald Barthelme, w : Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Marta Gibińska,  The time is out of joint,  czyli o tkance słów, w: Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Loreta Ulvydienė, Brigita Abramovaitė, Literary Style in Translation: Slang in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye, Studies about Languages. 2012. no. 20.

Jan Van Coille, Nie ma śpiacej królewny bez kolców, Przekładaniec nr 22/23

Piotr Blumczyński,  Joanna Najwer,  Z amerykańskiej plantacji do międzywojennej Polski (czyli jak Uncle Remus  został murzynkiem Bam-Bo), Przekładaniec nr 22/23

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć ich uczestnik powinien widzieć, jakie problemy pojawiają się przy tłumaczeniu tekstów literackich i znać różne metody ich rozwiązywania. Powinien umieć przetłumaczyć różnego rodzaju teksty literackie, należące do różnych gatunków i stylów, znaleźć i poprawić błędy w tłumaczeniach, wykonać redakcję przekładu. Powinien również umieć przedstawić ofertę tłumaczenia tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- aktywny udział w zajęciach

- pisemne prace domowe

- prezentacje przygotowane na zajęcia

- obecność (dopuszczalne dwie nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Agnieszka Szurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z problemami przekładu literackiego, a przede wszystkim wyćwiczenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka polskiego na angielski. Będziemy tłumaczyć teksty należące do literatury popularnej, ale również poezję I klasykę literatury, zarówno starszą, jak współczesną. Zapoznamy się ze współczesną refleksją przekładoznawczą I zastanowimy się, w jaki sposób teoretyczne rozważania przekładają się na rozwiązywanie praktycznych problemów.

Pełny opis:

Zakres zagadnień

1) Wokół tłumaczeń Szekspira (proponowany przykład: Hamlet).

2) Tłumaczenie baśni, problemy adaptacji.

3) Tłumaczenie literatury dla dzieci

4) Tłumaczenie klasycznej powieści realistycznej (proponowany przykład: A. Bennett, The Card)

5) Fantasy I science fiction - realia kulturowe w przekładzie (proponowane przykłady: J.R.R. Tolkien, ew. Gra o tron)

6) Tłumaczenie dialogów.

7) Tłumaczenie opisów (proponowane przykłady: A. Christie, C. Willis)

8) Styl. (proponowany przykład: Ch. Williams)

9) Stylizacja (archaizacja, stylizacja gwarowa, slangowa; proponowany przykład: W. Morris; Salinger)

10) Humor.

11) Intertekstualność, cytaty, aluzje nawiązania (proponowany przykład: D. Sayers)

12) Niebrytyjska I nieamerykańska literatura w języku angielskim.

13) Tłumaczenie poezji/piosenek.

14) Tematy zaproponowane przez uczestników zajęć.

Literatura:

Agnieszka Romanowska, Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza I Gałczyńskiego, WUJ 2017.

Ewa Kujawska-Lis,  Aliteracje zagubione w tłumaczeniu. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń opowiadania G. K. Chestertona  The Strange Crime of John Boulnois, "Prace Językoznawcze" IX/2007, s. 52-65.

Karolina Albińska, Tylko to, co najlepsze,  jest dość dobre dla dzieci,  czyli o dylematach tłumacza literatury dziecięcej, Przekładaniec 22/23

Martine Hennard Dutheil de la Rochere, Metamorfozy Kopciuszka. Studium Porównawcze dwóch angielskich przekładów baśni Perraulta, Przekładaniec 22/23

Łucja Biel,  Odmiana oficjalna języka a dystans emocjonalny i socjolingwistyczny  powieści Kazuo Ishihuro The Remains of the Day i w przekąłdzie Jana Rybickiego  U schyłku dnia,  w: Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Krzysztof Fordoński,  Egzotyzować defamiliaryzację?  problemy przekładu postmodernistycznej powieści amerykańskiej -  Donald Barthelme, w : Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Marta Gibińska,  The time is out of joint,  czyli o tkance słów, w: Przekładając nieprzekładalne, red. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2000.

Loreta Ulvydienė, Brigita Abramovaitė, Literary Style in Translation: Slang in J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye, Studies about Languages. 2012. no. 20.

Jan Van Coille, Nie ma śpiacej królewny bez kolców, Przekładaniec nr 22/23

Piotr Blumczyński,  Joanna Najwer,  Z amerykańskiej plantacji do międzywojennej Polski (czyli jak Uncle Remus  został murzynkiem Bam-Bo), Przekładaniec nr 22/23

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.