Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akwizycja i nauczanie języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-ANJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.8 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Akwizycja i nauczanie języków
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

wiedza językoznawcza wyniesiona z wykładu ze wstępu do językoznawstwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie kluczowych zagadnień związanych z nabywaniem języka rodzimego i obcego. Zajęcia pozwolą studentom zapoznać się z wyborem najnowszych teorii dotyczących mechanizmów akwizycji oraz z praktycznymi metodami nauczania języków obcych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu kluczowych zagadnień związanych z nabywaniem języka rodzimego i obcego, takich jak: podobieństwa i różnice między nabywaniem języka rodzimego a nabywaniem języka obcego, teorie dotyczące wykształcania języka przez dzieci, hipoteza okresu krytycznego, charakterystyka rodzimej kompetencji językowej, hipoteza gramatyki uniwersalnej i wrodzoności języka, kognitywistyczne i generatywne podejścia do akwizycji języka, zjawisko dwujęzyczności, teorie dotyczące nabywania języka obcego, analiza różnych strategii i metod nauczania języków obcych. Szczegółowo omówione zostaną kwestie praktyczne, takie jak czynniki wpływające na tempo i efekty procesu uczenia się języka, różne sprawności językowe: wymowa, intonacja, pisownia, słownictwo, gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie, pisanie, planowanie kursu językowego, wyznaczanie celów, przygotowywanie programu, ocenianie i testowanie biegłości językowej, używanie pomocy naukowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nauczanie języków obcych jako ważny aspekt polityki edukacyjnej.

Literatura:

J. Arabski (1985), O przyswajaniu języka obcego (drugiego), Warszawa, WSiP.

J. Arabski (1996), Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice, Śląsk.

J. Brzeziński (1980), Pomoce i środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

J. Brzeziński (1987), Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa, WSiP.

F. Grucza (1978), Glottodydaktyka, jej zakres i problemy, w: Przegląd Glottodydaktyczny 1.

H. Komorowska (1999), Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

H. Komorowska (2005), Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

W. Pfeiffer (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań, Wagros.

K. Polański (1993), red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.

S. Urbańczyk, M. Kucała (1999), red., Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, Ossolineum.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- zidentyfikować podstawowe zjawiska i procesy z zakresu nabywania języka rodzimego i obcego i dokonać ich opisu z perspektywy językoznawstwa teoretycznego i stosowanego;

- zdefiniować i stosować różne strategie i metody nauczania języków obcych;

- operować siatką podstawowych pojęć i terminów językoznawczych związanych z akwizycją języków;

- zdefiniować i omówić podstawowe współczesne teorie dotyczące mechanizmów nabywania języka.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy przeprowadzany w formie pisemnej zawierający pytania otwarte oraz pytania wyboru, czas pisania: 90 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grzybowska, Paweł Rutkowski, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Grzybowska, Paweł Rutkowski, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.