Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1K2-MLD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla I roku filologii PJM - moduł lingwistyczno-dydaktyczny - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie się uczestników z problematycznymi aspektami opisu języków migowych, z jakimi zmagały się opisy dawne oraz do dzisiaj zmagają się opisy współczesne. Konwersatorium podzielone jest na dwie niezależne części (dwa semestry).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z analizą języków migowych i wynikającymi z niej trudnościami. Zajęcia pozwalają zapoznać się z podstawową terminologią lingwistyki migowej i metodologią badań.

Literatura:

Udostępniana przez osobę prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka

[wiedza]

Zna miejsce i znaczenie lingwistyki teoretycznej (także migowej) i stosowanej w systemie nauk oraz o ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, terminologię, główne kierunki rozwoju i metody badawcze.

Zna sposoby notacji języka migowego oraz użyteczności narzędzi informatycznych do analizy i przetwarzania języków migowych oraz gromadzenia dużych zbiorów danych.

[umiejętności]

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki migowej i lingwistyki języków fonicznych, rozwijając swoje umiejętności zawodowe.

Potrafi projektować i prowadzić proste badania z dziedziny językoznawstwa migowego (formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, argumentować i uzasadniać własne stanowisko teoretyczne i metodologiczne z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów, wyciągać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, wskazywać kierunki dalszych badań).

Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów językowych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi przygotować oryginalną pracę pisemną o charakterze naukowym z wykorzystaniem teorii z zakresu lingwistyki języków fonicznych i lingwistyki migowej.

[kompetencje społeczne]

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Posiada umiejętność określania w pracy badawczej i zawodowej priorytetów i planowania działań służących ich realizacji oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Praca pisemna na wybrany temat szczegółowy, oceniana pod względem zawartości merytorycznej oraz sposobu prowadzenia wywodu.

Końcowy test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Prowadzący grup: Sylwia Łozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Prowadzący grup: Sylwia Łozińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.