Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy translatoryki migowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1PT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Podstawy translatoryki migowej
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami translatoryki migowej. Temat tłumaczenia języka migowego będzie omawiany w szerszym kontekście tłumaczenia jako komunikacji oraz tłumaczenia ustnego z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki przekładu języków wizualno-przestrzennych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat roli tłumacza, jej wymiaru etycznego i zawodowego, ewolucji w czasie i różnych aspektów w poszczególnych środowiskach tłumaczenia. W ramach zajęć poruszony zostanie również problem jakości w przekładzie oraz nowego kierunku, jakim jest tłumaczenie wykonywane przez głuchych tłumaczy. W programie przedmiotu nie zabraknie miejsca na omówienie sytuacji tłumaczenia języka migowego w Polsce i na świecie.

Przedmiot będzie realizowany w postaci serii wykładów obejmujących następujące tematy:

1. Tłumaczenie jako rodzaj komunikacji

2. Tłumaczenie języka migowego jako tłumaczenie ustne

3. Terminologia translatoryczna

4. Teoria tłumaczenia

5. Głusi jako odbiorcy tłumaczenia

6. Profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego

7. Rola tłumacza

8. Środowiska tłumaczenia

9. Głusi tłumacze

10. Jakość w tłumaczeniu

11. Tłumaczenie języka migowego w Polsce i na świecie

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Tłumaczenie jako rodzaj komunikacji

- komunikacja międzykulturowa

- komunikacja jedno- a dwujęzyczna

- triada komunikacyjna

- tłumacz jako pośrednik językowo-komunikacyjny

2. Tłumaczenie języka migowego jako tłumaczenie ustne

- typologie tłumaczeń

- podobieństwa i różnice w tłumaczeniu ustnym i migowym

- kompetencje tłumacza

3. Terminologia translatoryczna

- podstawowe terminy i pojęcia z zakresu przekładu

- rodzaje, tryby i style tłumaczenia

- strategie i techniki tłumaczenia

4. Teoria tłumaczenia

- modele tłumaczenia

- współczesne teorie tłumaczenia

- rodzaje ekwiwalencji

5. Głusi jako odbiorcy tłumaczenia

- zróżnicowanie komunikacyjne środowiska osób głuchych

- różnorodność potrzeb dotyczących tłumaczenia

- marginalizacja, stygmatyzacja, paternalizm i audyzm w tłumaczeniu

6. Profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego

- modele procesu profesjonalizacji

- etyka i standardy zawodowe

7. Rola tłumacza

- modele ról tłumacza

- specyfika roli tłumacza języka migowego

- współpraca komunikacyjna z tłumaczem

8. Środowiska tłumaczenia

- środowiska tłumaczenia dialogowego i monologowego

- wymagania wobec tłumacza i ograniczenia w poszczególnych środowiskach

- team-interpreting

9. Głusi tłumacze

- tło historyczne

- sytuacja komunikacyjna a rola głuchego tłumacza

- współpraca ze słyszącymi tłumaczami

10. Jakość w tłumaczeniu

- formalne wyznaczniki jakości

- samoocena i autorefleksja tłumacza

- informacja zwrotna o tłumaczeniu

11. Tłumaczenie języka migowego w Polsce i na świecie

- środowisko tłumaczy PJM

- edukacja i organizacje zawodowe tłumaczy języków migowych na świecie

- kierunki badań w zakresie tłumaczenia języka migowego

- designated interpreters/feeding interpreters

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- zna podstawową terminologię z zakresu translatoryki ogólnej i migowej

- zna podstawy teorii przekładu

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesu przekładu ustnego

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu rodzajów, typów i trybów przekładu, np. przekład ustny/pisemny, konferencyjny/środowiskowy, symultaniczny/konsekutywny/ a vista

- zna podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu tłumacza, np. strategie i techniki tłumaczenia, praca w teamie

- zna i rozumie pojęcie roli tłumacza oraz zasad etyki tłumaczenia i standardów zawodowych tłumacza

UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

- potrafi zidentyfikować różne modele tłumaczenia i teoretyczne podejścia do przekładu

- rozumie specyfikę poszczególnych środowisk tłumaczenia

- potrafi rozpoznać rolę tłumacza w określonym środowisku i sytuacji komunikacyjnej

- potrafi wskazać elementy oceny jakości przekładu ustnego/migowego

- rozumie zasady komunikacji za pośrednictwem tłumacza

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu przekładu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student:

- rozumie znaczenie tłumaczenia w komunikacji osób Głuchych i słyszących

- potrafi identyfikować problemy związane z wykonywaniem tłumaczenia języka migowego

- rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego, rozwoju osobistego i zawodowego

- jest świadomy społecznego znaczenia swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność na zajęciach

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowywanie zadanego materiału

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Kalata-Zawłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Kalata-Zawłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.