Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne dla języków migowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne dla języków migowych
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z technologiami informacyjnymi związanymi z rejestrowaniem i przechowywaniem nagrań języka migowego oraz tworzeniem i obsługą korpusów języków migowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają pomóc studentom w zdobyciu umiejętności zbierania komunikatów wizualno-przestrzennych oraz ich analizy przy pomocy narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Rejestrowanie polskiego języka migowego w formie nagrań wideo

2. Sposoby przechowywania plików filmowych — konwersja/kompresja nagrań

3. ELAN i iLex jako przykładowe oprogramowanie anotacyjne

4. Przegląd korpusów tworzonych dla różnych języków migowych

5. ELAN — struktura korpusu i narzędzia do jego obsługi

6. iLex — struktura korpusu i narzędzia do jego obsługi

7. Relacyjne bazy danych — struktura, podstawy języka SQL

8. Wyrażenia regularne

9. Komputerowa implementacja HamNoSys i Sign Writing

10. Subtitling — narzędzia do tworzenia napisów

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna najpopularniejsze sposoby rejestracji materiału językowego w postaci wizualnej

- ma wiedzę dotyczącą parametrów nagrań cyfrowych i ich związku z rozmiarem pliku oraz sposobem wyświetlenia

- zna największe korpusy języków migowych

- ma wiedzę dotyczącą dostępnego oprogramowania do tworzenia i obsługi korpusów migowych

- zna podstawy dotyczące relacyjnych baz danych i języka SQL

- ma wiedzę dotyczącą wyrażeń regularnych i obszarów ich zastosowania

- zna narzędzia do tworzenia napisów filmowych oraz zasady przygotowywania napisów

UMIEJĘTNOŚCI

- dobiera odpowiednie narzędzie informatyczne do problemu z zakresu przygotowania/archiwizowania nagrań wideo

- konwertuje nagrania migowe pomiędzy wybranymi formatami wideo

- używa programu ELAN do tworzenia i przeglądania danych korpusowych (w tym zaawansowane przeszukiwania i anotacja)

- używa programu iLex do przeglądania danych korpusowych (w tym zaawansowane przeszukiwanie i anotacja)

- pozyskuje dane z wybranego korpusu języka migowego na potrzeby badawcze

- tworzy napisy do nagrań wideo zgodnie z zasadami

- potrafi współpracować i pracować w grupie realizującej projekt naukowy, przyjmując w niej różne role

KOMPETENCJA SPOŁECZNA

- rozumie i docenia znaczenie pracy w grupie

- w pracy badawczej potrafi określić priorytety

- identyfikuje i rozwiązuje dylematy etyczne związane z gromadzeniem materiału językowego w postaci wizualnej

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach

Prace domowe

Projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski
Prowadzący grup: Piotr Mostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.