Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Luba)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-SEM-ILUB17 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Luba)
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Seminaria doktoranckie na Wydziale Historycznym
Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Zajęcia Wydziału Historycznego
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Uwaga!

Zajęcia (z których pierwsze odbyły się już 11 października) odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w podwójnym wymiarze godzin (17.00-20.00) w IHS UW, s. 314.

Pełny opis:

Seminarium z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej polskiej i powszechnej. Ramy chronologiczne obejmują wiek 20. Szczegółowy program zajęć ustalany jest wspólnie z doktorantami na początku semestru i uwarunkowany tematami przygotowywanych dysertacji doktorskich.

Seminarium służy opanowaniu przez uczestników wszystkich etapów przygotowania pracy doktorskiej – od właściwego sformułowania tematu, przez określenie zakresu i metod badań, kwerendy, szczegółowe analizy problemowe, po ostateczną redakcję tekstu.

Literatura:

Bibliografia jest dobierana indywidualnie dla każdego uczestnika seminarium w zależności od tematu doktoratu.

Efekty uczenia się:

Doktorant powinien wykazać się samodzielnością w pracy badawczej historyka sztuki i zaprezentować jej wyniki w formie referatu i/lub tekstu o charakterze naukowym. Doktorant referuje kolejne etapy pracy badawczej – od opracowania stanu badań i jego krytycznej analizy, przez odpowiedni dobór metod badawczych, po interpretacji zjawisk i dzieł sztuki. Seminaria, prowadzone w formie konwersatoryjnej, rozwijają kompetencje personalne i społeczne uczestników seminarium. Zwiększają i sprawdzają przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy naukowej. Kolejne etapy pracy omawiane są w trakcie zajęć, w formie debaty angażującej wszystkich uczestników, a także konsultowane z indywidualnie z promotorem.

Metody i kryteria oceniania:

- przedstawienie prezentacji bibliograficznej w semestrze zimowym (omówienie wstępnego tytułu i konspektu pracy oraz stanu badań),

- systematyczne przedstawienie bieżących etapów pracy w formie referatu na seminariach w semestrze zimowym i letnim (co najmniej dwukrotnie w semestrze),

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Luba
Prowadzący grup: Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.