Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie: Historia kultury średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-SEM-RMICH16
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie: Historia kultury średniowiecznej
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Seminaria doktoranckie na Wydziale Historycznym
Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Zajęcia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Magisterium z historii lub z innych dziedzin humanistyki.

Kompetencje, jakich doktorant nabrał, studiując na studiach magisterskich, w szczególności pisząc pracę magisterską.

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie - Historia kultury średniowiecznej.

Pełny opis:

Seminarium doktorskie - Historia kultury średniowiecznej. Tematyka seminarium obejmuje szeroki wachlarz zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem problemów leżących na przecięciu historii społeczno-politycznej i religijnej.

Literatura:

Literatura w zależności od tematyki referatu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie obecności oraz aktywności na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skwierczyński
Prowadzący grup: Roman Michałowski, Krzysztof Skwierczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)