Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Egiptu i Nubii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB207A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Egiptu i Nubii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w podstawowe problemy archeologii Egiptu i egiptologii oraz metodyki badań.

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu podstaw cywilizacji starożytnego Egiptu i mają na celu wprowadzenie do źródeł oraz zbudowanie podstaw warsztatu egiptologicznego.

Pełny opis:

Na pierwszych zajęciach uczestnicy poznają specjalistyczne bibliografie egiptologiczne, wydawnictwa encyklopedyczne, najważniejsze fachowe czasopisma, także przydatne strony internetowe na temat archeologii starożytnego Egiptu. Wiedza ta będzie niezbędna do właściwego przygotowania samodzielnych referatów, jakie każdy uczestnik jest zobowiązany wygłosić 2 razy w semestrze (tj. 4 referaty w ciągu całego cyklu zajęć).

Tematy referatów zostaną przydzielone na pierwszych zajęciach, dotyczyć będą najważniejszych egipskich i nubijskich stanowisk archeologicznych.

Referaty powinny być jak najbardziej bogato ilustrowane, najchętniej widziana forma to prezentacja multimedialna. Referent zobowiązany jest także do przygotowania konspektu, w którym, oprócz krótkiego streszczenia, powinien znaleźć się spis całej literatury użytej do przygotowania referatu.

Literatura:

J. Baines, J. Malek, Wielkie kultury świata. Egipt, Warszawa 1995

M. Barwik, Księga wychodzenia za dnia. Tajemnice egipskiej Księgi Umarłych, Warszawa 2009

K.M. Ciałowicz, Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków 1999

N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

W. Helck, E. Otto, W. Westendorf (red.), Lexikon der Ägyptologie. Band I-VII, Wiesbaden 1975-1988

S. Ikram, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004

B.J. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Warszawa 2009

J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978

J. Lipińska, W cieniu piramid, Wrocław 2003

J. Lipińska (red.), Tajemnice papirusów, Wrocław 2005

F. Pawlicki, Skarby architektury starożytnego Egiptu. Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, Warszawa 2000

T. Schneider, Leksykon faraonów; Warszawa 2001

R. Schultz, M. Seidel (red.), Egipt. Świat faraonów, Kolonia 2004

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć powinien nauczyć się samodzielnego przeprowadzania kwerendy bibliotecznej na tematy związane z archeologia Egiptu i Nubii, mieć rozeznanie w podstawowej literaturze z tej dziedziny, nabrać umiejętności wygłaszania naukowych referatów.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie referatów pod uwagę będą brane m.in.:

- ilość, jakość i aktualność literatury źródłowej;

- sposób wygłoszenia referatu (mówiony "z głowy" będzie oceniany wyżej niż czytany);

- spójność tekstu z ilustracjami.

Referaty oceniane będą na plusy (+ : słaby, ++ : dobry, +++ : bardzo dobry). Nawet bardzo słaby referat wygłoszony w ustalonym terminie nie będzie oceniany na minusy. Minusy będą natomiast przyznawane za niewygłoszenie referatu w terminie (bez przekonującego usprawiedliwienia).

Na koniec każdego semestru odbędzie się pisemny sprawdzian. Pytania dotyczyć będą tematów poruszanych wcześniej na zajęciach.

Końcowa ocena z zajęć będzie wypadkową ocen z dwóch sprawdzianów pisemnych i czterech referatów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jarmużek, Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Łukasz Jarmużek, Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.