Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeozoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB211A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeozoologia
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Bloki pomocnicze dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia do bloku, uzupełnieniem jest wykład 3101-DB211B

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z metodami identyfikacji, opisu i analizy szczątków zwierzęcych pochodzących z osiedli i cmentarzysk różnych kultur archeologicznych. Zapoznają także z możliwościami interpretacji wyników analiz zespołów znalezionych w rozmaitych kontekstach archeologicznych.

Pełny opis:

Głównym celem tych zajęć jest przedstawienie możliwości wykorzystania pozostałości kości zwierząt pozyskanych w trakcie badań stanowisk archeologicznych jako źródła informacji na temat gospodarki zwierzętami i konsumpcji mięsa w przeszłości. Podczas zajęć studenci nabywają następujące umiejętności

 identyfikacja gatunkowa i anatomiczna podstawowych gatunków ssaków hodowlanych i dzikich zamieszkujących Europę

 ustalanie wieku i płci zwierząt;

 ustalanie morfotypu zwierząt;

 rozpoznanie zmian patologicznych kości;

 ocena zmian tafonomicznych (biastrotinomicznych i diagenetycznych) widocznych na szczątkach oraz czynników powodujących ich powstanie.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady identyfikacji szczątków kostnych i zębów oraz podstawowe procedury umożliwiające charakterystykę zwierząt, od których one pochodzą. Studenci uczą się wykonywać wzmiankowane oznaczenia w praktyce korzystając z osteologicznej kolekcji dydaktycznej zgromadzonej w pracowni archeozoologii oraz licznych publikacji zawierających opis odpowiednich procedur badawczych.

Literatura:

Binford L. R., Bones. Ancient Man and Modern Myth, New York, 1981

Lasota-Moskalewska A., Archeozoologia, Warszawa 2008

Lymman R. L., Vertebrate Taphonomy, Cambridge 1994

Reitz E.J., Wing E, S., Zooarchaeology, Cambridge 2008

Wojtal P., Zooarcheological studies of the Late Pleistocene sites in Poland, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Kontrola obecności

Referat(y) ustny(e) / prezentacja(e) multimedialna(e)

W trakcie każdego semestru – praca pisemna

Ocena końcowa – średnia z ocen cząstkowych

Metody i kryteria oceniania:

Postawą zaliczenia:

1. praca pisemna stanowiąca opracowanie archeozoologiczne zespołu szczątków zwierząt opisanego w trakcie zajęć przez wszystkich uczestników

2. zaliczenie praktyczne polegające na samodzielnym oznaczeniu małego zespołu kości i zębów zwierzęcych korzystając z kolekcji porównawczej i materiałów dydaktycznych, np. kluczy do oznaczania szczątków poszczególnych taksonów zwierząt.

Zwraca się także uwagę na obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak, Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Anna Gręzak, Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak, Joanna Piątkowska-Małecka
Prowadzący grup: Anna Gręzak, Joanna Piątkowska-Małecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.