Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeozoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB211B Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeozoologia
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Bloki pomocnicze dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wykład do bloku, uzupełnienie stanowią ćwiczenia 3101-DB211A

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady poświęcone są zagadnieniom dotyczącym adaptacji homininów do różnych warunków środowiskowych, ocenie roli zwierząt w gospodarce i życiu duchowym dawnych społeczności na podstawie interpretacji źródeł archeologicznych, osteologicznych, ikonograficznych oraz pisanych. Zaprezentowane zostaną także metody stosowane w analizie źródeł osteologicznych, stanowiących główny przedmiot badań archeozoologów.

Pełny opis:

Wykłady obejmują trzy cykle tematyczne dotyczące następujących zagadnień:

1. Różnorodność form pozyskiwania pokarmu mięsnego od padlinożerstwa do zaawansowanych technik hodowlanych oraz ewolucji gospodarowania zwierzętami w prehistorii i okresie średniowiecza w Europie i innych rejonach świata. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przebiegowi procesu domestykacji zwierząt oraz aktualnym ustaleniom dotyczącym miejsca i czasu udomowienia poszczególnych gatunków na podstawie badań morfologicznych i genetycznych szczątków pochodzących ze stanowisk archeologicznych.

2. Rola zwierząt w systemach wierzeń i obrzędowości przedstawicieli różnych kultur archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ofiarnictwa zwierząt praktykowanego przez społeczności zamieszkujące obszar środkowej Europy.

3. Tradycyjne i nowoczesny metody analizy szczątków zwierzęcych. Zostaną omówione możliwości i ograniczenia poszczególnych metod badawczych i przykładowe interpretacje uzyskanych przy ich użyciu wyników.

Literatura:

Abłamowicz R., Kubiak H., Analiza osteologiczna szczątków zwierzęcych z cmentarzysk kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły, Katowice 1999

Apicjusz (tłum.i komentarz I. Mikołajczyk, S. Wyszomirski), O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć, Toruń 1996

Benecke N., Der Mensch and seine Haustiere, Stuttgart 1994

Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Zb., Tomek T., Podstawy archeologii. Ptaki, Warszawa 2000

Clutton-Brock J., A natural history of domesticated mammals, Cambridge 1999

Clutton-Brock J., Aniamls as Domesticates, A World View through History, Michigan 2012

Gręzak A., Groby koni na cmentarzyskach kultury bogaczewskiej, (w:) Kultura bogaczewska w 20 lat później, Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003, (red.) A. Bitner-Wróblewska

Lasota-Moskalewska A., Archeozoologia, Warszawa 2008

Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 2005

Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Warszawa 2002

Kreyser K., Zwierzęta gospodarskie w traktatach agrarnych pisarzy rzymskich I wieku cesarstwa, Warszawa 1996

Lewicki T., Średniowieczne źródła arabskie i perskie o hodowli zwierząt domowych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3, 1956, s. 444-460

Makowiecki D., Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Warszawa 2003

Marciniak A., Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii, Warszawa-Poznań 1996

Nowakowski W., Horse Burials in Roman Period Cemeteries of the Bogaczewo Culture, Archaeologia Baltica 11, The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life), Audrone Bliujiene (ed.), Kłajpeda 2009, 115-129

Reitz E.J., Wing E.S., Zooarchaeology, Cambridge 2008

Węgrzynowicz T., Szczątki zwierzęce jako wyraz wierzeń w czasach ciałopalenia zwłok, Warszawa 1982

Wojtal P., Zooarcheological studies of the Late Pleistocene sites in Poland, Kraków 2007

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak
Prowadzący grup: Anna Gręzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gręzak
Prowadzący grup: Anna Gręzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.