Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioarcheologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB228A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Bioarcheologia człowieka
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Bloki pomocnicze dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Wymagania (lista przedmiotów):

Nauki o człowieku 3101-DO105A
Nauki o człowieku 3101-DO105B

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych wykorzystywaniem kości i zębów ludzkich jako źródeł wiedzy o przeszłości.

Pełny opis:

Ćwiczenia do wykładu poświęcone będą opanowaniu podstawowych umiejętności niezbędnych przy badaniu kości ludzkich pochodzących z wykopalisk. Kurs obejmie naukę osteologii człowieka (z wprowadzeniem terminologii międzynarodowej) w stopniu umożliwiającym rozpoznawanie szczątków zachowanych fragmentarycznie. Studenci będą również uczyć się podstawowych elementów opisu antropologicznego pochówku, w tym przede wszystkim metod określania płci i wieku.

Literatura:

Bass W.M., Human Osteology: A Laboratory and Field Manual, Missouri 1995

Brothwell D.R., Digging up bones, New York 1982

Jaskulska E., Tablice osteologiczne. Skrypt dla studentów, Warszawa 2012

Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Warszawa & Łódź 1997

Piontek J., Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny, Poznań 1999

Scheuer L ., Schaefer M., Black S., Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual, Academic Press 2009

White T.D., Folkens P.A., Osteology, San Diego 2000 San Diego 2000

Efekty uczenia się:

Student zostaje zapoznany z dziedziną multidyscyplinarną jaką jest bioarcheologia, zna jej podstawowe metody badawcze i ich możliwości poznawcze w kontekście badań archeologicznych. Uczestnicy zajęć nauczą się terminologii oraz podstawowych pojęć dotyczących badań bioarcheologicznych. Studenci zostaną zapoznani z historią badań bioarcheologicznych, jak również poznają najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju badań bioarcheologicznych. Student poznaje metody analiz szczątków ludzkich i ich rolę przy interpretacji przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem struktury społeczeństw pradziejowych i historycznych i zjawisk społeczno-historycznych. Wie jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana dokumentacja analizy laboratoryjnej szczątków ludzkich. Student wie jakie informacje dotyczące znalezisk szczątków ludzkich powinny znaleźć się w opisie stanowiska archeologicznego, umie wyjaśnić ich znaczenie dla interpretacji stanowiska.

Student umie dokonać podstawowej analizy szczątków ludzkich i przedstawić wyniki w formie raportu antropologicznego. Podejmuje próby rekonstrukcji przeszłości osobnika i populacji na podstawie analizy szczątków.

Student współpracuje w grupie podczas omawiania zagadnień osteologicznych. Jest świadomy zagadnień związanych z etyką opracowania szczątków ludzkich i właściwego stosunku do nich. Jest świadomy istnienia wielu interpretacji badanych problemów oraz ich związku z uwarunkowaniami kulturowymi osoby przeprowadzającej analizę.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie serii testów pisemnych. Obecność jest niezbędna do uzyskania zaliczenia (dopuszcza się trzy nieusprawiedliwione nieobecności)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Fetner
Prowadzący grup: Rafał Fetner, Elżbieta Jaskulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaskulska
Prowadzący grup: Elżbieta Jaskulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.