Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB239A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia średniowiecza
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie wybranych zagadnień z zakresu warsztatu badawczego archeologa średniowiecza i nowożytności. Omawiane są kwestie związane m.in. z różnorakimi dziedzinami wytwórczości, budownictwa i warunkami życia codziennego.

Pełny opis:

semestr zimowy (wczesne średniowiecze):

1. Etnogeneza Słowian

2. Świat koczowników

3. Germańskie królestwa barbarzyńców

4. Skandynawia i północna Europa

5. Ruś

6. Bałtowie i Finowie

7. Zmiany obrządku pogrzebowego na ziemiach polskich

8. Wczesnośredniowieczna sieć osadnicza

9. Skarby, tezauryzacja i niektóre aspekty wczesnośredniowiecznej ekonomii

10. Elementy kultury materialnej

semestr letni (późne średniowiecze i nowożytność):

1. Kolonizacja –na prawie niemieckim (XIII-XIV-XV), kolonizacja ziem ruskich i litewskich (XV-XVII), kolonizacja olęderska (XVII-XVIII)

2. Organizacja lokacji, obowiązki zasadźcy, efekty lokacji

3. Miasto – przestrzeń publiczna: rozplanowanie, kształt, wielkość, rynki, układ ulic, budynki publiczne, mury obronne, studnie, wodociągi, nawierzchnie ulic

4. Miasto – przestrzeń prywatna: działka miejska, zabudowa mieszkalna, zabudowa gospodarcza, urządzenia wodno-kanalizacyjne (studnie, latryny)

5. Dwory obronne

6. Zamki królewskie, zakonne i prywatne

7. Budownictwo drewniane - podstawowe konstrukcje ciesielskie

8. Budownictwo murowane – zasady fundamentowania, wznoszenia ścian, materiał i narzędzia

9. Wytwórczość rzemieślnicza w późnym średniowieczu

Literatura:

Historia

1978 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. I od VII do XII wieku, red. M. Dembińska, Z. Podwińska, Wrocław

1978a Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. II od XII do XV wieku, red. A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław

1978b Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III od XVI do połowy XVII wieku, red. A. Keckowa, D. Molenda

Kultura Polski I

1985 Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa

Kultura Polski II

1997 Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa

Efekty uczenia się:

• znajomość różnych kategorii źródeł historycznych (archeologicznych, pisanych, kartograficznych, ikonograficznych)

• przyswojenie zagadnień wynikających z problematyki badawczej archeologii średniowiecza i nowożytności

• znajomość podstawowych pozycji bibliograficznych z zakresu archeologii średniowiecza i nowożytności

Metody i kryteria oceniania:

• umiejętność posługiwania się różnymi kategoriami źródeł historycznych

• biegłość w korzystaniu z bibliografii dotyczącej problematyki badawczej archeologii średniowiecza i nowożytności

• zasób przyswojonej wiedzy faktograficznej – wyniki kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Milewska, Tomasz Nowakiewicz
Prowadzący grup: Martyna Milewska, Tomasz Nowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Blusiewicz, Dariusz Błaszczyk
Prowadzący grup: Karolina Blusiewicz, Dariusz Błaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.