Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DB241A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszym semestrze (30 godzin) zajęcia będą poświęcone głównym problemom archeologii Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Anatolia, Syro-Palestyna) w ujęciu przekrojowym. Zajęcia obejmą m.in. geografię historyczną obszaru, chronologię czy poznawanie ceramiki mezopotamskiej

Pełny opis:

W pierwszym semestrze (30 godzin) zajęcia będą poświęcone głównym problemom archeologii Bliskiego Wschodu (Mezopotamia, Anatolia, Syro-Palestyna) w ujęciu przekrojowym.

Tematy zajęć to m.in.:

- geografia historyczna

- pisma i języki

- chronologia

- ikonografia głównych bóstw Mezopotamii, Anatolii i Syro-Palestyny

- ceramika mezopotamska

- architektura pałacowa

- architektura sakralna

- ikonografia władców bliskowschodnich

Literatura:

Literatura podstawowa (pozostałe pozycje zostaną podane w trakcie

zajęć):

1. P.M.M.G. Akkermans, G.M. Schwartz, The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societes (ca. 16000-300 BC), Cambridge 2003

A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski red., Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2009.

J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony,

symbole, Warszawa 1998.

Eposy sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska, Warszawa 2003.

Epos o Gilgameszu, tłu. K. Łyczkowska, Warszawa 2002.

Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, D. Szeląg red., Warszawa 2007

M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006.

D. Ławecka, Północna Mezopotamia w czasach Sumerów, Warszawa 2006.

K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981.

Mity akadyjskie, tłum. O. Drewnowska-Rymarz, K. Gawlikowska i inni,

Warszawa 2000

Mity sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska, Warszawa 2000

M. Popko, Huryci, Warszawa, 1992

M. Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii, Warszawa 1976

M. Roaf, Mezopotamia [Wielkie kultury świata], Warszawa 1998

H.W.S. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1967

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2003

D. Szeląg red., Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, Warszawa 2007.

Sztuka świata, tom I, Warszawa 1989

J. Śliwa, Sztuka i archeologia Starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997

Świat Biblii, A. Lemaire red., Wrocław 2001

C.B.F. Walker, Pismo klinowe, Warszawa 1998

część 2.

2a. Amiet P., Elam, Paris 1960.

Curtis, V. Sarkhosh & Stewart, S., Birth of the Persian Empire: The Idea of Iran, London 2005.

Curtis, V. Sarkhosh & Stewart, S. (eds.), The Age Of The Parthians, London 2007.

Daryaee, T., Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire, London 2009.

Encyclopaedia Iranica www.iranica.com

Ghirshman R., Iran. Parthians and Sassanians, London 1962.

Ghirshman R., Iran from the earliest times to the Islamic conquest, Harmondsworth 1954.

Kaim B., Sztuka Starożytnego Iranu, Warszawa 1966.

Porada E., Art of Ancient Iran, New York 1962.

A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski red., Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje podstawową wiedzę dotyczącą geografii historycznej, chronologii i różnych aspektów cywilizacji Bliskiego Wschodu (języki, pisma, ikonografia głównych bóstw z elementami mitologii) wraz z związaną z tymi zagadnieniami terminologią. Student powinien uzyskać także podstawową wiedzę na temat źródeł archeologicznych reprezentujących zróżnicowane terytorialnie i czasowo kultury Bliskiego Wschodu. Student uzyskuje umiejętność rozpoznawania podstawowych zabytków architektury, sztuki oraz kultury materialnej (ceramika – ćwiczenia z dostępnymi w IA UW oryginalnymi przykładami) a także umieszczania ich w odpowiednim przedziale czasowym i przestrzeni kulturowej.

Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie ćwiczeń obejmują: opis i interpretację zabytków archeologicznych, właściwą selekcję informacji ze źródeł pisanych (podręczników, publikacji naukowych), przygotowanie wypowiedzi ustnych (referatów) wraz z prezentacją.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy: ocena na koniec semestru obejmuje zarówno sposób przygotowania i prezentowania referatów na zadany temat, aktywność studenta na ćwiczeniach, jak również oceny ze sprawdzianów (dwóch w semestrze). Warunkiem uzyskania zaliczenia jest też obecność na zajęciach – dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim, Anna Smogorzewska
Prowadzący grup: Barbara Kaim, Anna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Ławecka, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Prowadzący grup: Dorota Ławecka, Dagmara Wielgosz-Rondolino
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.