Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DBDWP-A Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu poświęconego archeologii i antropologii Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych uwarunkowań rozwoju cywilizacji i wybranych zagadnień antropologii ogólnej, szczególnie z zakresu antropologii religii.

W pierwszym semestrze omawiane będą przede wszystkim zagadnienia związane z archeologią i antropologią regionów górskich i stepowych Azji, zaś drugi semestr poświęcony zostanie tematyce rozwoju cywilizacji Dalekiego Wschodu na obszarach nizinnych i wyspiarskich.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają uzupełnić podstawową wiedzę na temat archeologii i antropologii Dalekiego Wschodu prezentowaną podczas wykładu. W programie zajęć w pierwszym rzędzie położony zostanie nacisk na ekologiczne uwarunkowania rozwoju kulturowego, szczególnie w kontekście obszarów górskich, stepowych a, z drugiej strony, tropikalnych nizin i obszarów wyspiarskich Kontynentu. Drugim aspektem o szczególnym znaczeniu programowym będzie antropologia religii, m.in. w kontekście takich systemów wierzeniowych jak syberyjski szamanizm, buddyzm, taoizm, shinto i ich roli w rozwoju cywilizacyjnym różnych obszarów Azji.

Literatura:

Indywidualna, wg zainteresowań.

Literatura uzupełniająca zostanie podana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada podstawową wiedzę o stanie badań nad archeologią dalekiego Wschodu i rozumie współczesne problemy badawcze związane z tym zagadnieniem. Ma podstawową wiedzę w zakresie geografii i historii Azji na przestrzeni dziejów. Potrafi przytoczyć aktualne tezy badawcze, formułować wnioski i zabierać głos w dyskusji związanej z tematyką zajęć a także rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych i jest świadomy wieloaspektowości ich interpretacji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące omawianej problematyki i jest w stanie pogłębiać swoją wiedzę samodzielnie w oparciu o zdobyte na zajęciach informacje, korzystając ze stosownej literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Referaty i prezentacje multimedialne.

Pisemne sprawdziany z wiedzy omawianej na zajęciach

Ocena końcowa – średnia z ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Adamiak
Prowadzący grup: Michał Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Adamiak
Prowadzący grup: Michał Adamiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.