Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DBDWP-B Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Zajęcia blokowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma dać uczestniczącym podstawową wiedzę na temat archeologii i antropologii Azji Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych uwarunkowań rozwoju cywilizacji i wybranych zagadnień antropologii ogólnej, szczególnie z zakresu antropologii religii.

W pierwszym semestrze omawiane będą przede wszystkim zagadnienia związane z archeologią i antropologia regionów górskich i stepowych Azji, zaś drugi semestr poświęcony zostanie tematyce rozwoju cywilizacji Dalekiego Wschodu na obszarach nizinnych i wyspiarskich.

Pełny opis:

Wykład ma dać uczestniczącym podstawową wiedzę na temat archeologii i antropologii Dalekiego Wschodu, z uwzględnieniem wybranych zagadnień dotyczących obszaru Azji Środkowej. W programie zajęć w pierwszym rzędzie położony zostanie nacisk na ekologiczne uwarunkowania rozwoju kulturowego, szczególnie w kontekście obszarów górskich, stepowych a, z drugiej strony, tropikalnych nizin i obszarów wyspiarskich Kontynentu. Drugim aspektem o szczególnym znaczeniu programowym będzie antropologia religii, m.in. w kontekście takich systemów wierzeniowych jak syberyjski szamanizm, buddyzm, taoizm, shinto i ich roli w rozwoju cywilizacyjnym różnych obszarów Azji.

Wykład podzielony jest na dwie części, prowadzone w kolejnych semestrach.

W semestrze zimowym zostanie zaprezentowany zarys archeologii i antropologii gór, wyżyn i obszarów stepowych Azji. Wybrane tematy wykładów w tym semestrze dotyczyć będą m.in.:

1. Podstawowe informacje odnośnie teorii i praktyki prowadzenia badań na obszarach o ekstremalnych warunkach środowiskowych: gór, obszarów półpustynnych i pustynnych oraz subpolarnych.

2. Kwestia zasiedlenia obszaru Azji w Środkowym i Górnym Paleolicie: czy istniał trzeci gatunek homo sapiens?

3. Udomowienie konia a początki koczowniczych cywilizacji stepów azjatyckich.

4. Ludy indoeuropejskie – definicje, prawdopodobna lokalizaca pierwotnej siedziby, drogi ekspansji

5. Kontakty Świata Starożytnego z Azją - ukształtowanie się szlaków wymiany

6. Inwazje azjatyckich ludów koczowniczych na Europę

7. Imperium Mongolskie

8. Archeologia Tybetu

W semestrze letnim zarówno wykład, jak i ćwiczenia poświęcone będą archeologii Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju cywilizacji na tropikalnych nizinach i w dolinach rzecznych Chin i Półwyspu Indochińskiego . Omówione zostaną zagadnienia związane z neolityzacją tych obszarów, rozprzestrzenianiem się technologii obróbki metali i formowaniem pierwszych państwowości, a także rozwojem kultury materialnej i duchowej społeczności zamieszkujących poszczególne regiony.

Wybrane tematy wykładów w tym semestrze dotyczyć będą między innymi:

1. Migracje ludności Austroazjatyckiej i rozprzestrzenienie rolnictwa w Chinach i na terenie Azji Południowo – Wschodniej.

2. Kult, obrzędy i ceremonie w Chinach epoki brązu, znaczenie naczyń brązowych z za dynastii Shang.

3. Formowanie pierwszych państwowości i tworzenie sieci handlowych w Azji Wschodniej.

4. Zjednoczenie Chin za dynastii Qin – rozbudowa Wielkiego Muru i stworzenie Terrakotowej Armii.

5. Rozwój produkcji tkackiej w Chinach i powstanie Jedwabnego Szlaku.

6. Wtórna kolonizacja Austronezyjska w południowym Wietnamie – kultura Sa Huynh i państwo Champa.

7. Kultura i sztuka państwa Angkor.

Literatura:

Audric, John „Angkor i Imperium Khmerskie”, Warszawa 1979

Bruno David, Julian Thomas, “Handbook of Landscape Archaeology.” Left Coast Press, 2010 (wybrane rozdziały).

Gumilow, Lew Nikołajewicz „Śladami cywilizacji wielkiego stepu”, PIW, Warszawa 2004

Higham, Charles “Early Cultures of Mainland Southeast Asia”, River Books 2003

Liu Li, Chen Xingcan, The Archaeology of China. From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age, Cambridge 2012

Mencel, Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Cześć I. Wydawnictwa UW, Warszawa 2005 (wybrane rozdziały).

Renfrew, Colin i Paul Bahn, Archeologia. Teorie i metody. Prószynski I S-ka, Warszawa 2002 (wybrane rozdziały).

Rozwadowski, Andrzej „Obrazy z przeszłości : hermeneutyka sztuki naskalnej”, UAM, Poznań 2009

Tubielewicz, Jolanta „Historia Japonii”, Ossolineum, Wrocław 1984.

Uhlig, Helmut „Jedwabny szlak”, PIW, Warszawa 1996.

Wasilewski, Jerzy Sławomir „Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach” LSW, Warszawa 1979 ( i kolejne wznowienia)

Wierciński, Andrzej, „Magia i religia”. Wydawnictwo Nomos, Kraków 1995 (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

Zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii;

Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych;

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych;

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii Dalekiego Wschodu;

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych archeologii Dalekiego Wschodu;

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii Dalekiego Wschodu kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

Potrafi rozpoznawać, wykorzystywać, analizować i klasyfikować źródła archeologiczne;

Ma świadomość kompleksowej natury kultury i jej złożoności, rozumie potrzebę analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć studenci mają okazję uczestniczenia w unikalnych badaniach terenowych i szkoleniach w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej i/lub w Tatrach, pod okiem wykładowców i wykwalifikowanych instruktorów alpinistów i speleologów. Odbycie tych praktyk daje też możliwość uczestnictwa w ekspedycjach archeologicznych w terenach górskich i jaskiniach, w tym w projektach realizowanych przez wykładowców w Andach peruwiańskich oraz na Wyspie Wielkanocnej. Studenci zainteresowani archeologią Dalekiego Wschodu mają możliwość odbycia wykopaliskowych praktyk terenowych na terenie Chin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Ziółkowski, Marta Żuchowska
Prowadzący grup: Mariusz Ziółkowski, Marta Żuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Ziółkowski, Robert Żukowski
Prowadzący grup: Mariusz Ziółkowski, Robert Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.