Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i zarządzanie dla archeologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DO4MAR Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie dla archeologów
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z zasadami i praktykami zarządzania

dziedzictwem archeologicznym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W

trakcie kursu zaprezentowane zostaną możliwe zagrożenia dla dziedzictwa

archeologicznego i kulturowego (rozwój obszarów miejskich, rolnictwo przemysłowe,

działalność górnicza, grabieże, erozja, zmiana klimatyczna lub niezrównoważona liczba

odwiedzających), a także wskazane możliwe sposoby uniknięcia lub zminimalizowania

wpływu tych działań. Przedstawione zostaną koncepcje interdyscyplinarnego podejścia

do dziedzictwa archeologicznego, łączące perspektywy z dziedzin taki jak historia,

antropologia kulturowa, ekonomia, studia środowiskowe, prawo, itp. Studenci zapoznają

się z międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz politykami dotyczącymi

dziedzictwa archeologicznego. Kurs będzie miał także praktyczny aspekt związany z

wizytą na stanowiskach archeologicznych w Warszawie i rejonie Warszawy oraz

omówieniem aspektów zarządzania dziedzictwem archeologicznym na konkretnych

przykładach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: wprowadzenie, definicje i

podstawy prawne oraz marketingowe

2. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: teorie i możliwości

3. Podstawy przedsiębiorczości: od pomysłu do realizacji

4. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: dokumentacja, ochrona,

zabezpieczenie i konserwacja

5. Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego: wczoraj, dziś i jutro

6. Zarządzanie niematerialnym dziedzictwem archeologicznym

7. Marketing muzealny i zarządzanie zasobami muzealnymi

8. Promocja dziedzictwa archeologicznego

9. Dziedzictwo archeologiczne jako produkt i marka

10. Sponsoring dziedzictwa archeologicznego

11. Wybrane aspekty turystyki archeologicznej (zarządzanie, produkt, typy turystyki,

grupy odbiorców, promocja)

12. Cyfrowe dziedzictwo

13. Projekt ochrony, zarządzania i udostępniania wybranych zasobów dziedzictwa

archeologicznego

Pełny opis:

1. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: wprowadzenie, definicje i

podstawy prawne oraz marketingowe

2. Marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: teorie i możliwości

3. Podstawy przedsiębiorczości: od pomysłu do realizacji

4. Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym: dokumentacja, ochrona,

zabezpieczenie i konserwacja

5. Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego: wczoraj, dziś i jutro

6. Zarządzanie niematerialnym dziedzictwem archeologicznym

7. Marketing muzealny i zarządzanie zasobami muzealnymi

8. Promocja dziedzictwa archeologicznego

9. Dziedzictwo archeologiczne jako produkt i marka

10. Sponsoring dziedzictwa archeologicznego

11. Wybrane aspekty turystyki archeologicznej (zarządzanie, produkt, typy turystyki,

grupy odbiorców, promocja)

12. Cyfrowe dziedzictwo

13. Projekt ochrony, zarządzania i udostępniania wybranych zasobów dziedzictwa

archeologicznego

Literatura:

1. Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

2. Burduk-Jagielska A. (red.), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury,

Gdańsk-Warszawa 2016

3. Carman J., Archaeology and heritage: An introduction, London-New York 2002

4. Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Metody edukacji i

popularyzacji, Warszawa 2010

5. Chowaniec R., Więckowski W. (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education

and Popularization, BAR International Series 2443, Oxford 2012 (wybrane teksty)

6. Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda,

Poznań 2018 (wybrane teksty)

7. Hall C. M., Baird T., James M., Ram Y., Climate change and cultural heritage:

conservation and heritage tourism in the Anthropocene, „Journal of Heritage Tourism”

2016, nr 11:1, s. 10-24.

8. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem

kulturowym, Kraków 2016

9. International Journal of Heritage Studies

10. Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Kraków 2012

11. Museum Marketing. Competing in the Global Marketplace, red. R. Rentschler,

A.–M. Hede, Oxford 2007.

12. Smith L., Uses of Heritage, New York 2006

13. Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.), Przeszłość

społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2002 (wybrane teksty)

14. Timothy D. J., Nyaupane G. P. (red.), Cultural Heritage and Tourism in the

Developing World: A Regional Perspective, London 2009

15. Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk, społeczno-

kulturowej przeszłości człowieka i potrafi zastosować podstawowe zasady marketingu

i zarządzania dziedzictwem archeologicznym; K_W01

• ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem

archeologicznym; K_W07

• rozumie złożone zależności między archeologią a innymi dziedzinami oraz

dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk ścisłych i ekonomicznych; K_W10

• zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i

badań archeologicznych; K_W16

• zna i rozumie podstawowe definicje i koncepcje marketingu i zarządzania

dziedzictwem archeologicznym; K_W16

• zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur

konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego; K_W18

• ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe,

prace archeologiczne, na stanowiska archeologiczne, muzea; K_W19

Umiejętności

• potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje dotyczące pozyskiwania

środków i przygotowywania projektów badawczych; K_U01

• uzyskuje umiejętności związane z marketingiem i zarządzaniem dziedzictwem

archeologicznym; K_U03

• umie identyfikować zagrożenia zasobów dziedzictwa archeologicznego; K_U04

• potrafi wyjaśnić różnym interesariuszom zagadnienia związane z dziedzictwem

archeologiczny; K_U10

• potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów w zakresie zarządzania

dziedzictwem kulturowym; K_U15

• potrafi stworzyć projekt ochrony i zarządzania wybranym stanowiskiem

archeologiczny; K_U17

• umie zaplanować pracę nad projektem, w muzeum lub na stanowisku

archeologicznym; K_U20

• wie jak poszerzać swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe poza

uczelnią; K_U21

Kompetencje

• jest gotów do oceny dziedzictwa kulturowego ludzkości i jego wagi dla rozumienia

procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów

pradziejowych do współczesności; K_K03

• jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego ludzkości i

wie jak zarządzać tym dziedzictwem; K_K06

• ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i jest

gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego; K_K07

• jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem; K_K08

• umie tworzyć projekty upowszechniające wiedzę o dziedzictwie archeologicznym w

społeczeństwie i jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję,

upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego; K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roksana Chowaniec
Prowadzący grup: Roksana Chowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.