Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Starożytny Bliski Wschód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS001 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Starożytny Bliski Wschód
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z kulturami funkcjonującymi na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu (od Wyżyny Irańskiej, Mezopotamię po Lewant i od ujścia Gangesu po Kaukaz ) począwszy od epoki brązu po koniec panowania Sasanidów na terenie Środkowego Wschodu i Mezopotamii i epokę hellenistyczną na terenie Syro - Palestyny i Anatolii. W bieżącym roku akademickim głównym tematem dyskusji seminaryjnych będą najnowsze odkrycia archeologiczne, nowe techniki, nowe podejścia badawcze i ich wpływ na rekonstrukcje systemów kulturowych społeczeństw tych regionów.

Pełny opis:

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z kulturami funkcjonującymi na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu (od Wyżyny Irańskiej, Mezopotamię po Lewant i od ujścia Gangesu po Kaukaz ) począwszy od epoki brązu po koniec panowania Sasanidów na terenie Środkowego Wschodu, Mezopotamii i Zatoki Perskiej oraz po epokę hellenistyczną na terenie Syro-Palestyny i Anatolii. W bieżącym roku akademickim głównym tematem dyskusji seminaryjnych będą najnowsze odkrycia archeologiczne, nowe techniki, nowe podejścia badawcze i ich wpływ na rekonstrukcje systemów kulturowych społeczeństw tych regionów.

Studenci, którzy wybiorą to seminarium jako seminarium główne będą zobowiązani do przedstawienia postępów w przygotowaniu do pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura dobierana w zależności od omawianych problemów.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analiz, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się po zagadnieniach związanych z terminologią, teoriami i metodologią archeologii oraz na podjęcie samodzielnej pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci, którzy wybrali to seminarium jako seminarium główne kończą seminarium pracą magisterką, pozostali pracą seminaryjną. Zarówno praca seminaryjna jak i magisterska ma stanowić dowód umiejętność formułowania pytań badawczych w stosunku do wybranej kategorii źródeł, posiadania umiejętności formułowania własnych wniosków, argumentowania i tworzenia syntetycznych podsumowań, z uwzględnieniem różnych poglądów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Prowadzący grup: Barbara Kaim, Dorota Ławecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.