Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia wczesnego średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS002 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia wczesnego średniowiecza
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących archeologii europejskiej w okresie VI-XIII w., ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury materialnej i duchowej. W semestrze zimowym studenci przygotowują omówienia aktualnej literatury specjalistycznej (krajowej i zagranicznej) , a w semestrze letnim referaty tematyczne. Wymagana jest forma pisemna opracowań. Studenci przygotowujący w ramach seminarium prace magisterskie referują w obydwu semestrach wybrane elementy dysertacji.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących archeologii europejskiej w okresie VI-XIII w., ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury materialnej i duchowej. W semestrze zimowym studenci przygotowują omówienia aktualnej literatury specjalistycznej (krajowej i zagranicznej) , a w semestrze letnim referaty tematyczne. Wymagana jest forma pisemna opracowań. Studenci przygotowujący w ramach seminarium prace magisterskie referują w obydwu semestrach wybrane elementy dysertacji.

Literatura:

Wg zainteresowań

Efekty uczenia się:

Uczestnicy seminarium poznają warsztat badawczy archeologa-mediewisty. Seminarium ma na celu przygotowanie adeptów do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Przygotowywane prace podlegają wspólnej ocenie i dyskusji. Ich praktycznym efektem jest wskazanie i eliminowanie błędów, najczęściej popełnianych na etapie przygotowywania prac magisterskich. Na seminarium uczymy się też podstaw procesu badawczego, w tym sposobów udostępniania wyników badań szerszemu kręgowi odbiorców. Dodatkowym elementem spotkań seminaryjnych są wystąpienia badaczy zapraszanych z zewnątrz

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy seminarium przygotowują referaty i omówienia literatury. Magistranci, którzy mają ustalony temat, prezentują 2 razy w roku akademickim postępy swojej pracy magisterskiej. Pozostali studenci przygotowują referaty i omówienia z nowszej literatury przedmiotu. Ich zakres i tematyka są uzgadniane indywidualnie z zainteresowanymi.

Oprócz prac pisemnych (referowanych w trakcie seminariów), kryteriami oceny są: aktywność na zajęciach, a zwłaszcza udział w dyskusjach seminaryjnych oraz systematyczny udział w zajęciach. Dopuszczalne są (bez usprawiedliwienia) 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.