Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS009 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia średniowiecza
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć podejmowane są i pisane prace magisterskie z archeologii średniowiecza i nowożytności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć seminaryjnych sukcesywnie prezentowane są i dyskutowane postępy podjętych prac magisterskich. Podstawę źródłową większości z nich stanowią znaleziska archeologiczne. Prace magisterskie o zróżnicowanej tematyce mieszczą się w zakresie merytorycznym archeologii średniowiecza i nowożytności.

Pełny opis:

W trakcie tych zajęć podejmowane są i pisane prace magisterskie z archeologii średniowiecza i nowożytności. Większość z nich powstaje przy wykorzystaniu materiałów zgromadzonych w zbiorach muzealnych i konserwatorskich. Daje to dodatkowo studentom możliwość realnego (praktycznego) zapoznania się ze źródłami materialnymi i dokumentacją archeologiczną. Większość prac wymaga poszerzenia wiedzy np. z historii, toponomastyki, kartografii, etnografii, geografii historycznej, a nawet medycyny oraz sięgnięcia po źródła pozamaterialne.

Literatura:

Literatura zależna będzie od indywidualnych wyborów uczestników zajęć

Efekty uczenia się:

Znajomość zróżnicowanej problematyki badawczej z zakresu archeologii średniowiecza i nowożytności, opanowanie warsztatu naukowego, w tym umiejętności posługiwania się różnymi kategoriami źródeł historycznych, umiejętność formułowania i uzasadniania myśli i sądów oraz opanowanie techniki pisania prac naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i dyskusjach, oceny poszczególnych wystąpień i pracy pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.