Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DS019 Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Germanie i Bałtowie u schyłku starożytności
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich lub rocznych, bazujących na materiałach archeologicznych kultur barbarzyńskiej Europy (m.in. przeworska, wielbarska, kultura kurhanów zachodniobałtyjskich, krąg zachodniobałtyjski). Zagadnienia są prezentowane na zajęciach i szczegółowo dyskutowane (założeniem jest aktywny udział studentów w dyskusji); w dalszej kolejności powstają prace pisemne, szczegółowo omawiane z prowadzącym (promotorem), monitorującym postęp w jej przygotowywaniu i konsultującym ją.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich, bazujących na materiałach archeologicznych kultur

barbarzyńskiej Europy.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej we wczesnej epoce

żelaza, w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów.

Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich, bazujących na materiałach archeologicznych kultur

germańskich (m.in. przeworska, wielbarska) i bałtyjskich (kultura

kurhanów zachodniobałtyjskich, kultura bogaczewska,kultura

Dollkeim/Kovrovo).

Literatura:

Wg zainteresowań

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie (P7S WG):

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu archeologii protohistorycznej oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej.

Absolwent potrafi (P7S UW):

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu archeologii protohistorycznej – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z archeologia protohistoryczną.

Absolwent jest gotów (P7S KK):

- do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu archeologii protohistorycznej, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w ww. obszarze oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie decyduje uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności w semestrze) oraz ocena pracy pisemnej lub pracy magisterskiej, powstającej po zreferowaniu przez studenta na zajęciach problemu, uzgodnionego z prowadzącym, z uwzględnieniem wniosków z dyskusji na ww. temat.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cieśliński, Bartosz Kontny, Paweł Szymański
Prowadzący grup: Adam Cieśliński, Bartosz Kontny, Paweł Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.