Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DSMET Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 4.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają przygotować do samodzielnej pracy z zastosowaniem metod nienwazyjnych oraz interpretacji rezultatów badań prowadzonych tymi metodami. Wynikiem ma być przgotowanie pracy magisterskiej bazyjącej głównie na rezultatach działań podejmowanych w Instytucie Archeologii (dla uczestniczących w zajęciach jako seminarium główne) i oceny możliwości działań w terenie (uczestnicy, dla których jest to seminarium poboczne)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium omawiane są działania z zastosowaniem szerokiego zakresu metod nieinwazyjnych w badaniach stanowisk archeologicznych. Obejmują one fotografię lotniczą, modelowanie terenu DTM i DEM, badania geofizyczne, archeologię podwodną. Prezentuje się zar ówno podstawowe założenia teoretyczne tego typu działań, jak i efekty zastosowania poszczególnych metodf na konkretnego typu stanowiskach archeologicznych

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia dotyczą:

- oceny możliwości zastosowania metod nieinwazyjnych w różnorodnych warunkach zastanych na danego typu stanowiskach archeologicznych

-wyboru sprzętu i optymalnej metody działań

- kompleksowego stosowania metod nieinwazyjnych

- interpretacji archeologicznej wyników metod badań nieinwazyjnych

- granic interpretacji bez weryfikacji wykopaliskowej

-sposobów weryfikacji rezultatów badań z zastosowaniem metod nieinwazyjnych

-case studies omawiające najnowsze tendencje i sposoby działań w terenie

-omówienie rezultatów badań terenowych prowadzonych w ramach ekspedycji wykopaliskowych IA UW

-prezentacja wstępnych przgotowywanych prac magisterskich i projektów grantów badawczych składanych przez uczestników seminarium

Literatura:

Gaffney, C., 2008. Detecting trends in the prediction of the buried past: A review of geophysical techniques in archaeology. Archaeometry, 50: 313-336.

Scollar I., Hesse A., Tabbagh A., Herzog I.,

Archaeological Prospecting and Remote Sensing, Cambridge 1990;

Misiewicz K.

Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa 1999

Geofizyka archeologiczna, Warszawa 2006;

Thomas R. Hester, Harry J. Shafer, and Kenneth L. Feder, Field Methods in Archaeology, Mayfield Pub., 1997

James M. Collins and Brian L. Molyneaux, Archaeological Survey, Alta Mira Press, 2003

Clive Orton, Sampling in Archaeology, Cambridge University Press, 2000

Hope-Simpson, Richard (1983). The Limitations of Surface Surveys, in Archaeological Survey in the Mediterranean Area, ed. by D. R. Keller and D. W. Ruppe, British Archaeological Reports International Series 155: 45-48 (Oxford: BAR).

Hope-Simpson, Richard (1984). The Analysis of Data from Surface Surveys. Journal of Field Archaeology 11: 115-17.

White, Gregory G., and Thomas F. King (2007). The Archaeological Survey Manual (Walnut Creek, CA: Left Coast Press).

Literatura uzupełniająca:

Doneus M. Neubauer W., Trinks I, Advancing documentation of Burried archaeological Landscapes, XII Cogress of the International Society for Photogrammetry and Remote sensing, Melbourne 2012

Drahor, M.G., 2011. A review of integrated geophysical investigations from archaeological and cultural sites under encroaching urbanisation in Izmir, Turkey.

Gaffney C., Gater J.

Revealing the buried past: geophysics for archaeologists, Stroud 2003;

Kobyliński Z., Misiewicz K., Wach D.,

"Archeologia niedestrukcyjna" w północno-wschodniej Polsce, Biskupin i co dalej?? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Nowakowski J., Prinke A., Rączkowski W., (red.), Poznań 2005, 205-237;

Kvamme, Kenneth L.

2003 Geophysical Survey as Landscape Archaeology.

American Antiquity 68(3):435–457.;

Kvamme, Kenneth L., and Stanley A. Ahler (2007). Integrated Remote Sensing and Excavation at Double Ditch State Historic Site, North Dakota. American Anthiquity 72(3): 539-62.

N Masini, F Soldovieri, Integrated non-invasive sensing

techniques and geophysical methods for the study and conservation of architectural, archaeological and artistic heritage, Journal of Geophysics and Engineering 8(2011)

Masini N., Rizzo E., Lasaponara R., and Orefici G. (2008). Integrated remote sensing techniques for the detection of buried archaeological adobe structures: preliminary results in Cahuachi (Peru), Advances in

Geosciences, 19, 75-82

Pasquinucci, M., Trément F.

Non-Destructive Techniques Applied to Landscape Archaeology, (Series: The Archaeology of Mediterranean Landscapes 4), Oxford 2000;

Pollard, A.M. , Brothwell D.R.

Handbook of Archaeological Science, New York 2001

Jan Woudstra, Colin Merrony and Michael Klemperer

The Great Parte rre at Chatsworth: Refining Non-Invasive Archaeological Methods as Investigation Techniques

Garden History Vol. 32, No. 1 (Spring, 2004), pp. 49-67

Verhoeven, Geert (2008). Imaging the Invisible Using Modified Digital Cameras for Straightforward and Low-Cost Archaeological Near-Infrared Photography. Journal of Archaeological Science 35: 3087-3100.

Efekty uczenia się:

Ukończenie seminarium pozwali studentom nie tylko na napisanie pracy dyplomowej, ale także na sprawne posługiwanie się narzędzimi i technikami nieinwazyjnymi w tym zdjęciami lotniczymi i satelitarnymi wykonywanymi dla potrzeb programów GIS oraz ocenę zalet i ograniczeń archeologii nieinwazyjnej. Uśwaidomi także

konieczność ciągłej weryfikacji przyjętych założeń metodycznych zgodnie ze zmieniającymi się koncepcjami teoretycznymi, rozwojem technologicznym badań archeologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności,każda pozostała wymaga zaliczenia), aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie 2 referatów w formie prezentacji komputerowej dotyczących teorii i praktyki zastosowania metod nieinwazyjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Misiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Misiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.