Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia Anatolii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DWANA Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia Anatolii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę wykładu, na którym przedstawione zostaną kultury Anatolii od pierwszych osad i rewolucji neolitycznej do imperium Hetytów. Jest to wszechstronny przegląd wiedzy na temat archeologii Anatolii, z uwzględnieniem najnowszych odkryć i opracowań. Przedstawione zostanie niezwykłe bogactwo tradycji kulturowych rozwijających się w różnych regionach Anatolii (rejon pontyjski, egejski, śródziemnomorski, centralny czy wschodni). Oprócz zagadnień z zakresu kultury materialnej (m.in. architektura, ceramika, wyroby metalowe) dyskutowane będą wybrane tematy dotyczące m.in. zjawisk międzykulturowych, genezy Indoeuropejczyków, wierzeń czy etnoarcheologii.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostaną zagadnienia z zakresu archeologii Anatolii od czasów pierwszych osad (Göbekli Tepe, Nevali Çori) do upadku imperium Hetytów. Wykład ma za zadanie przedstawienie kultur Anatolii rozwijających się w zróżnicowanych regionach geograficznych - w rejonie pontyjskim (Ikiztepe), egejskim (Troja, Beycesultan), śródziemnomorskim (Tarsus), centralnym (Çatal Höyük, Alaca Höyük) czy wschodnim (Arslantepe). Podjęta zostanie synteza różnych kultur i składników kultury materialnej, m.in. z zakresu budownictwa, ceramiki, wyrobów metalowych czy zwyczajów pogrzebowych. Na wykładzie przedstawione zostaną różnorodne zjawiska, takie jak rewolucja neolityczna i pierwsze świątynie, a także rola Anatolii jako pomostu kulturowego i jej związki z sąsiednimi rejonami (Kaukaz, Mezopotamia, Bałkany). Dla okresów historycznych omawiane będą kolonie staroasyryjskie oraz imperium hetyckie - jego historia, gospodarka i kultura. Wykład jest wszechstronnym kompendium wiedzy na temat archeologii Anatolii i jej zróżnicowania kulturowego.

Literatura:

Bryce T., Life and society in the Hittite World, New York 2002

Bryce T., The Kingdom of the Hittites, Oxford 2005

Bryce T., The Trojans and Their Neighbours, London 2006

Dewdeny J. C., Turkey: An Introductory Geography, New York 1971

Frangipane M. Hauptmann H., Liverani M., Matthiae P., Mellink M., Between the Rivers and over the Mountains, Roma 1993

Hayadaroglu M. (ed.), From Earth to Eternity: Çatal Höyük, Istanbul 2006

Kohl P.L., The Making of Bronze Age Eurasia, Cambridge 2007

Larsen M.T., Old Assyrian Caraven Procedures, Leiden 1967

Mellaart J., Çatal Höyük: A Neolithic Town in Anatolia, London 1967

Neve P., Hattusa - Stadt der Gotter und Tempel, Mainz am Rhein 1992

Ozdogan M,. Basgelen N., (ed.), Neolithic in Turkey: The Cradle of Civilization. New Discoveries, Istanbul 1999

Sagona A., Zimansky P., Ancient Turkey, London, New York 2009

Sharp-Youkowsky M., Early Turkey, Dubuque 1996

Schmidt K., Budowniczowie pierwszych świątyń, Warszawa 2010

Yakar J., The Later Prehistory of Anatolia: The Chalcolithic and Early Bronze Age, Oxford 1985

Yakar J., Ethnoarchaeology of Anatolia. Rural Socio-Economy in the Bronze and Iron Ages, Tel Aviv 2000

Yener A., The Domestication of Metals: The Rise of Complex Metal Industries in Anatolia, Leiden 2000

Efekty uczenia się:

Pogłębiona i uporządkowana wiedza na temat różnych zagadnień z zakresu archeologii Anatolii. Umiejętność dokonywania porównań, i budowania syntez w oparciu o różnorodny materiał archeologiczny. Rozumienie zjawisk międzykulturowych i interakcji, wpływów oraz zapożyczeń na przykładzie Anatolii. Umiejętność identyfikowania i definiowania elementów charakterystycznych dla kultur anatolijskich.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega uczestniczenie w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Smogorzewska
Prowadzący grup: Anna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.