Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia archeologii pradziejowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DWHIS Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia archeologii pradziejowej
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegana jest odrębność "archeologii protohistorycznej", zajmującej się epokami, dla których istnieją już przekazy źródeł pisanych, lecz tworzone "z zewnątrz", przez autorów odległych terytorialnie i cywilizacyjnie od opisywanych ludów. Sytuacja ta pozwala na synchronizowanie zjawisk archeologicznych z wydarzeniami opisywanymi przez źródła historyczne, umożliwia też podejmowanie prób interpretacji etnicznej. Jednocześnie właśnie ten odcinek pradziejów był "od zawsze" obszarem daleko idących zniekształceń interpretacyjnych, a nawet nadużyć i zwykłych fałszerstw, powodowanych sytuacją polityczną

Wykład będzie dotyczył postrzegania społeczeństw "protohistorycznych" przez starożytników i archeologów od czasów Oświecenia aż po koniec XX wieku. Poświęcony będzie systemom periodyzacyjnym oraz próbom rekonstrukcji pradziejowych społeczeństw i zmieniającym się interpretacjom etnicznym; nie będą natomiast poruszane - poza szczególnymi wypadkami - ówczesne sp

Pełny opis:

W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegana jest odrębność "archeologii protohistorycznej", zajmującej się epokami, dla których istnieją już przekazy źródeł pisanych, lecz tworzone "z zewnątrz", przez autorów odległych terytorialnie i cywilizacyjnie od opisywanych ludów. Sytuacja ta pozwala na synchronizowanie zjawisk archeologicznych z wydarzeniami opisywanymi przez źródła historyczne, umożliwia też podejmowanie prób interpretacji etnicznej. Jednocześnie właśnie ten odcinek pradziejów był "od zawsze" obszarem daleko idących zniekształceń interpretacyjnych, a nawet nadużyć i zwykłych fałszerstw, powodowanych sytuacją polityczną

Wykład będzie dotyczył postrzegania społeczeństw "protohistorycznych" przez starożytników i archeologów od czasów Oświecenia aż po koniec XX wieku. Poświęcony będzie systemom periodyzacyjnym oraz próbom rekonstrukcji pradziejowych społeczeństw i zmieniającym się interpretacjom etnicznym; nie będą natomiast poruszane - poza szczególnymi wypadkami - ówczesne sposoby prowadzenia wykopalisk.

Literatura:

A. Abramowicz, Urny i ceraunie, Acta Archaeologica Lodziensia 27, Łódź 1979.

A. Abramowicz, Dzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce. Część I: Od średniowiecza po czasy saskie i świt oświecenia, Wrocław 1983.

A. Abramowicz, Jerzy Andrzej Helwing jako archeolog, "Rocznik Olsztyński" XVI, 1989, 49-64.

A. Abramowicz, Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa-Łódź 1991.

J. Czekanowski, Wstęp do historii Słowian. Perspektywy antropologii, etnografii, archeologii i językoznawstwa, wyd. 2, Poznań 1957.

M. Hałub, Johann Gustav Gottlieb Büsching 1783-1829. Ein Beitrag zur Begründung der schlesischen Kulturgeschichte, Wrocław 1997.

M.J. Hoffmann, Otto Tischler - w stulecie śmierci, "Pomorania Antiqua" XV, 1994, 313-338.

G. Kossinna, Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland, "Zeitschrift des Vereins für Vöklkerkunde" 6, 1896, 1-14.

G. Kossinna, Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie, Würzburg 1911; 2 wyd. Mannus-Bibliothek 6, Leipzig 1920.

J. Lelewel, Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską, Poznań 1862.

H. Steuer, Mestorf Johanna, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 19, Berlin-New York 2001, 616-617.

J.N. Sadowski, Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wisły, Dniepru i Niemna do wybrzeży Morza Bałtyckiego, "Pamiętnik Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny" III, Kraków 1876.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowakowski
Prowadzący grup: Wojciech Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.