Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pradzieje Europy od epoki brązu do wczesnego średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DWPRA Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pradzieje Europy od epoki brązu do wczesnego średniowiecza
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką archeologii pradziejowej obejmującą

między innymi zagadnienia związane z rozwojem człowieka w epoce brązu i epoce żelaza, kończąc na

okresie wędrówek ludów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiany jest zarys działalności człowieka na przestrzeni dziejów i tworzonych przez

niego kultur archeologicznych

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia:

- terminologia, podstawy periodyzacji dziejów, podział chronologiczny;

- główne jednostki taksonomiczne i najważniejsze stanowiska archeologiczne dla poszczególnych epok

i okresów ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych artefaktów i obiektów;

- przemiany gospodarcze i zmiany w budownictwie;

- rozwój obrzędowości i sztuki;

- zmiany klimatyczne i środowiskowe mające wpływ na przeobrażenia kulturowe i gospodarcze

człowieka na przestrzeni epok: kamienia, brązu i żelaza

Zajęcia polecane dla uzupełnienie wiedzy o pradziejach Europy.

Literatura:

Wymagana literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii pradziejowej w systemie nauk

historycznych;

2. ma uporządkowaną wiedzę ogólną o kulturach archeologicznych w epoce brązu i żelaza z

uwzględnieniem podstawowej terminologii i teorii badawczych;

3. ma podstawową wiedzę o powiązaniach archeologii pradziejowej z geografią, geologią, radiofizyką,

antropologią, archeozoologią, chemią, paleobotaniką i historią;

4. ma podstawową wiedzę o rozwoju człowieka w pradziejach i jego strategiach adaptacyjnych

zależnych od warunków środowiskowych;

6. rozpoznaje przewodnie typy i zespoły zabytków pradziejowych oraz przyporządkowuje je właściwym

jednostkom taksonomicznym;

7. ma świadomość znaczenia pradziejowego dziedzictwa kulturowego w procesie prowadzącym do

formowania się różnych cywilizacji;

8. ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych w odtwarzaniu przeszłości

człowieka;

9. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący kwestionariusz pytań z zakresu:

- podstawowych kategorii źródeł archeologicznych (artefakty z różnych surowców i obiekty) mających

wpływ na odtwarzanie dziejów ludzkości;

- chronologii i podziałów taksonomicznych w poszczególnych epokach i okresach;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szela
Prowadzący grup: Andrzej Szela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.