Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DWSW Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie poruszana jest problematyka dotycząca kontaktów Rzymian z ludnością Barbaricum: kontakty polityczne / dyplomatyczne oraz ekonomiczne. Analizowane są poszczególne kategorie importów rzymskich (rozmieszczenie znalezisk, czas i możliwe okoliczności napływu), ich współwystępowanie na określonym obszarze. Na zajęciach omawiane są także rodzaje importów "barbarzyńskich" na teren państwa rzymskiego. Studenci zapoznają się z różnymi klasyfikacjami zabytków importowanych i w sposób przystępny uczą się z nich korzystać. W ramach zajęć przewidziane są wizyty w muzeum (PMA lub/i MN). Wykłady mogą być uzupełniane odpowiednio dobranymi filmami dokumentalnymi, dzięki którym łatwiej będzie można zrozumieć omawianą problematykę (zależnie od tego, czy studenci chcą). Jest to szczególnie ważne dla studentów I roku, chociaż również i lat starszych. Ponadto przewidziane jest wysłuchanie wykładów gościnnych, jeśli ich tematyka będzie pokrywała się z tematyką wykładu.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszana jest problematyka dotycząca różnego rodzaju kontaktów Rzymian z ludnością Barbaricum, ze szczególnym uwzględnieniem terenów kultur: wielbarskiej, przeworskiej oraz kręgu kultur zachodniobałtyjskich. Omawiane są kontakty polityczne / dyplomatyczne oraz ekonomiczne. Analizie poddaje się poszczególne kategorie importów rzymskich (ich typologie, rozmieszczenie znalezisk, czas i możliwe okoliczności napływu), jak i ich współwystępowanie na określonym obszarze, np. jednej kultury archeologicznej. Na zajęciach omawiane są także rodzaje importów "barbarzyńskich" do Rzymu (bursztyn, futra, niewolnicy). Studenci zapoznają się z różnymi klasyfikacjami zabytków importowanych i w sposób przystępny uczą się z nich korzystać. W ramach zajęć odbędą się wizyty w muzeum (PMA lub/i MN). Wykłady będą uzupełniane odpowiednio dobranymi filmami dokumentalnymi, dzięki którym łatwiej będzie można zrozumieć omawianą problematykę. Jest to szczególnie ważne dla studentów I roku, chociaż również i lat starszych. Ponadto przewidziane jest wysłuchanie wystąpień na seminarium doktorskim, o ile ich tematyka będzie pokrywała się z tematyką wykładu.

Literatura:

podawana na bieżąco, na każdym wykładzie

Efekty uczenia się:

wiedza o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk; znajomość pojęć stosowanych w archeologii na poziomie podstawowym; wiedza w zakresie analizy, opisu i interpretacji źródeł archeologicznych; szczegółowa wiedza o dawnych społecznościach, obejmująca terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; zrozumienie metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; umiejętność formułowania wniosków, tworzenia podsumowań; krytycznej analizy wytworów kultury; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy wieloaspektowości interpretacji; ma świadomość znaczenia tradycji w przekazach mówionych i pisanych jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości; ma świadomość niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin. Wymagania zależne od roku studiów: I lub III rok. Do zaliczenia wystarczy materiał z wykładów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ciołek
Prowadzący grup: Renata Ciołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Ciołek
Prowadzący grup: Renata Ciołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.