Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-ZOBEZ Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pełny opis:

Zaznajomienie studentów z:

- zasadami bhp podczas zajęć w sali,

- zasadami bhp podczas ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska - zagrożenia biologiczne - drobnoustroje, insekty, grzyby; chemiczne - konserwacja, wymuszona pozycja, obciążenia układu kostno-szkieletowego, uciążliwość pracy, reumatyzm, upadek z wysokości, zasypanie, etc. oraz profilaktyka),

-zasadami bhp podczas pracy z zabytkami,

-zasadami bezpiecznej pracy z komputerem (unikanie obciążeń wzroku ikręgosłupa, adekwatna organizacja czasu, miejsca i warunków pracy),

- przepisami określającymi problemy bhp na uczelni, (odpowiedzialność, wypadki studenckie, etc.),

- zasadami abezpieczenia przeciwpożarowego oraz postępowania w razie zaistnienia pożaru,

- zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji).

Literatura:

Kodeks pracy

Przepisy szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 2090).

Wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy wg Europejskiej Rady Resuscytacji

W. Hejmdalski, Bezpieczeństwo i higiena prac archeologicznych - na przykładzie praktyk studenckich, "Bezpieczeństwo Pracy" 10(469) 2010, 8-12.

Efekty uczenia się:

Opanowanie, w stopniu co najmniej dostatecznym, zasad bhp na studiach archeologicznych - podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Student ma wiedzę na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa, świadomość konieczności ich przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i potrafi je zastosować w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w formie testu

Ocena bardzo dobra: uzyskanie 91-100% punktów

Ocena dobra plus: uzyskanie 81-90% punktów

Ocena dobra: uzyskanie 71-80% punktów

Ocena dostateczna plus: uzyskanie 61-70% punktów

Ocena dostateczna: uzyskanie 51-60% punktów

Ocena niedostateczna: uzyskanie 0-50% punktów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 3 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kontny
Prowadzący grup: Bartosz Kontny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.