Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia rodzicielstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LARO Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia rodzicielstwa
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach będziemy omawiać teksty dotyczące współczesnej rodziny i sposobów jej definiowania. Główny nacisk położymy na tworzenie rodziny, poszerzanie jej granic, udział medycyny i instytucji w procesach konstruowania rodzicielstwa. Podejmiemy tematy związane z niepłodnością, nowymi technologiami reprodukcyjnymi, macierzyństwem, tacierzyństwem, adopcją, rozwodem rodziców. Będziemy stawiać pytania o polską rodzinę, rodzinę biologiczną, „dobre” i „złe” rodzicielstwo.

Kontekstem dla naszych rozważań będą kino i literatura piękna.

Pełny opis:

Na zajęciach będziemy omawiać teksty dotyczące współczesnej rodziny i sposobów jej definiowania. Główny nacisk położymy na tworzenie rodziny, poszerzanie jej granic, udział medycyny i instytucji w procesach konstruowania rodzicielstwa. Podejmiemy tematy związane z niepłodnością, nowymi technologiami reprodukcyjnymi, macierzyństwem, tacierzyństwem, adopcją, rozwodem rodziców. Będziemy stawiać pytania o polską rodzinę, rodzinę biologiczną, „dobre” i „złe” rodzicielstwo.

Kontekstem dla naszych rozważań będą kino i literatura piękna.

Literatura:

Kamil Bałuk, Wszystkie dzieci Louisa, Wołowiec 2017.

Gay Becker, The Elusive Embryo. How Women and Men Approach New Reproductive Technologies, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press 2000 (fragment).

Monica Bonaccorso , Conceiving Kinship : Assisted Conception, Procreation, and Family in Southern Europe, New York, Oxford: Berghahn Books 2009 (fragment).

Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.

Ewelina Ciaputa i in., Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, „Studia Socjologiczne” 2014, 2 (213).

Agata Chałupnik, Pigułka, w: Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo, Yanagisako Sylvia 2007, Czy rodzina istnieje? Nowe ujęcia antropologiczne, przeł. Anna Ostrowska, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1, Organizacja społeczna, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 60–75.

Karolina Domagalska, Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z in vitro, Wołowiec 2015.

Katarzyna Gawlicz, Płeć i naród. Dyskurs dotyczący aborcji w Naszym Dzienniku a konstruowanie tożsamości narodowej, w: Kobiety, feminizm, media, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań, Wrocław 2005 (tekst dostępny tu: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0004KGawlicz.pdf

Signe Howell, Adoption of the unrelated child: Some challenges to the anthropological study of kinship, “Annual Review of Anthropology” vol. 38, 2009, s. 149-166.

Marcia Inhorn, The „local” confronts the „global”: infertile bodies and the new reproductive technologies in Egypt, w: Infertility around the Globe, red. F. van Balen, M. Inhorn, Berkeley, University of California Press 2002, s. 263–283

Ann Kaplan, Look who’s talking, indeed: fetal images in recent North American visual culture,

w: Mothering: Ideology, Experience, and Agency, red. Evelyn Nakano Glenn, Grace Chang, Linda Rennie Forcey, New York, London: Routledge 1994, s. 121-137

Gail Kilgman, Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu, Kraków 2010 (fragment)

Agnieszka Król, Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura” 10(1) 2018.

Margaret Lock i Patricia Kaufert, Menopause, Local Biologies and Cultures of Aging, „American Journal of Human Biology”, nr 13(4) 2001, s. 494–504

Esther Peperkamp, Płodne ciało i wzajemne zapładnianie reżimów dyscyplinarnych. „Techniki siebie” w pewnym polskim katolickim ruchu młodzieżowym, w: Antropologia seksualności: teoria, etnografia, zastosowanie, red. A. Kościańska, Warszawa 2012, s. 218–237

Rosalind Pollack Petchesky, Fetal images: the power of visual culture in the politics of reproduction, „Feminist Studies” 1987, t. 13, nr 2, s. 263–292.

Magdalena Radkowska-Walkowicz 2013, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Adrienne Rich, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, Warszawa 2000.

Nancy Scheper-Hughes, Death Without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil, Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1992.

Krystyna Slany, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008.

Katarzyna Suwada, Męskości opiekuńcze. Zaangażowanie w ojcostwo a rekonstrukcja modeli męskości, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2017, 18(2): 77–90.

Katarzyna Suwada, Mężczyzna, dzieci i dom, czyli o równości płciowej z perspektywy szwedzkiego taty, „Studia Humanistyczne AGH” 2014, T. 13, 2, s. 119-132

Sylwia Urbańska, Naturalna troska o ciało i moralność vs profesjonalna produkcja osobowości”. Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Warszawa 2012.

Elly Teman, The social construction of surrogacy research: an anthropological critique of the psychosocial scholarship on surrogate motherhood, „Social Science and Medicine” 2008, nr 67

Dagmara Weinkiper-Hälsing, Dziecko ze szkła. In vitro – moja droga do szczęścia, Częstochowa 2012

Justyna Włodarczyk , Skąd się wziął syndrom?, „Krytyka Polityczna”, nr 7/8, 2005 s. 372–383.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

– frekwencja, dopuszczalne 3 nieobecności (nieusprawiedliwione), znajomość lektur

– udział w zajęciach

– krótki esej związany z tematyką zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Prowadzący grup: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.