Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia snów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LASN
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia snów
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L7: Antropologia symboliczna
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach omówimy różne historyczno-kulturowe modele rozumienia zjawiska snów, ich interpretacji i wykorzystania w praktykach leczniczych i duchowych od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. Dokonamy także przeglądu tekstów i koncepcji antropologicznych dotyczących śnienia.

Pełny opis:

Na zajęciach omówimy różne historyczno-kulturowe modele rozumienia zjawiska snów, ich interpretacji i wykorzystania w praktykach leczniczych i duchowych od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. Dokonamy także przeglądu tekstów i koncepcji antropologicznych dotyczących śnienia.

Śnienie w historii i kulturach:

• Interpretacja snów we wczesnych cywilizacjach Mezopotamii i Egiptu

• Szamanizm i senne podróże do zaświatów

• Świątynie Asklepiosa, medycyna i inkubacja snów w Starożytnej Grecji, Oneirocritica Artemidora

• Sny fałszywe, patogenne i prawdziwe w psychologii średniowiecznego Islamu

• Sny a wielkie filozoficzne pytania chińskiego taoizmu

• Joga snów i śnienia w buddyzmie tybetańskim

• Psychoanaliza

• Analiza marzeń sennych Carla Junga

• New Age, senniki i oneironautyka

• Bionaukowe koncepcje snu

• Mundus imaginalis i znaczenie snów w Sufizmie

• „Trzecia Rzesza Snów” – początki współczesnych koncepcji śnienia społecznego i matryca śnienia społecznego Gordona Lawrence’a

• Rzeczpospolita Snów – współczesne badanie antropologiczne śnienia społecznego

Antropologia snów:

• Etnografia praktyk śnienia u Indian Zuni, Tarahumara, w Amazonii, Andach i na Jamajce

• Psychoanalityczne praktyki etnologii w latach 1920-1970

• Badania antropologiczne społecznej narracji śnienia

• Inspiracje strukturalistyczne w antropologii snów

• Antropologia psychologiczna a sny

• Współczesna antropologiczna praca z obrazem na przykładzie Iaina Edgara (na przykładzie badania roli snów w Dżihadzie Al-Quaedy)

Literatura:

Beradt, C. (1966). The Third Reich of dreams. Chicago: Quadrangle Books

Edgar, I. (2004). Guide to imagework Imagination-based research methods. Londyn: Routlege.

Edgar, I. (2011). The Dream in Islam: From Qur'anic Tradition to Jihadist Inspiration. Oxford: Berghahn.

Freud, Z. (1997). Objaśnianie marzeń sennych. Warszawa: KR.

Hall, J. (2019). Jungowska interpretacja marzeń sennych. Katowice: Kos.

Henri Ellenberger (1970), The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, New York: Basic Books.

Kamplinsky, C., Singer, T. (2010) Cultural complexes in analysis W: M. Stein (red.), Jungian Psychoanalysis: Working in the spirit of C. G. Jung (s. 22-37). Chicago: Open Court.

Lawrence, G. (2018). Introduction to social dreaming. Transforming thinking. Londyn: Routledge.

Martin, K. (red.) (2019). Psychotherapy, anthropology and the work of culture. Londyn: Routledge.

Mittermaier, A. (2010). Dreams That Matter: Egyptian Landscapes of the Imagination. Berkeley: University of California Press.

Shalit, E, Furlotti, N. (2003) The amplified world of dreams. W: E. Shalit, N. S. Furlotti (red.) The dream and its amplification. Skiatook: Fisher King Press.

Tedlock, B [red.] (1987) Dreaming. Anthropological and psychological interpretations. Cambridge: Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

1. Wiedza na temat kulturowych i historycznych teorii i praktyk sennych

2. Wiedza o rodzajach antropologicznych badań snów.

3. Umiejętność zastosowania narzędzi antropologicznych do badania snów lub wykorzystania narracji o snach do innego rodzaju badań

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności

Kryteria oceny: aktywne uczestnictwo w zajęciach, referaty

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)