Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Białoruś mało znana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LBMZ Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Białoruś mało znana
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są kulturze białoruskiej zarówno tej kształtowanej w czasach BSRR jak i współcześnie. Ich celem jest wprowadzenie i przybliżenie wybranych przejawów kultury białoruskiej oraz zwrócenie uwagi na próby jej emancypacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Pełny opis:

Zagadnienia

1. Wprowadzenie. Białoruś geograficznie, społecznie i politycznie.

2., 3. Miejsca i ludzie: paradoksy historii i kultury (od Cerwi na Kołoży po Marka Chagalla).

4.-6. Badania etnograficzne: od XIX wiecznych wypraw do współczesności. Kierunki i wątki. Etnograficzna mapa Białorusi.

7. Kultura białoruska - projekt w czasach BSRR i współcześnie.

8.-9. Białoruscy poeci i pisarze - rozsmakować się w białoruskiej literaturze (wybór: Janka Kupała, Jakub Kołas, Wasyl Bykow, Uładzimir Karatkiewicz, Larysa Gieniusz, Artur Klinau, Uładzimir Niakliajeu).

10. Od Batlejki po teatr współczesny.

11.-13. Kino białoruskie (niezależne kino białoruskie; festiwal Bulbamovie).

14. Białoruska scena muzyczna (wprowadzenie).

15. Współczesna sztuka miejska [przykłady: graffiti, murale].

Literatura:

Aliaszkiewicz Margaryta, Bolączki białoruskiego procesu literackiego, [w:] T. Arcimowicz, A. Klinau (red.) Raport o stanie kultury niezaleznej i NGO w Białorusi, Lublin 2011, s. 85-93.

Etnagrafia Biełarusi. Encykłapedia, red.I.P. Szamiakin, Mińsk 1989.

Moskwin Andriej, Teatr białoruski 1920-1930. Odrodzenie i zagłada, Warszawa 2013.

Niadbaj Taciana, Białoruska kultura niezależna - próba wielostronnej diagnozy, T. Arcimowicz, A. Klinau (red.) Raport o stanie kultury niezaleznej i NGO w Białorusi, Lublin 2011s. 29-48.

Kozioł Joanna, Kolorowy Mińsk. Murale w betonowej dżungli, 2016 [http://www.eastbook.eu/2016/03/27/kolorowy-minsk-murale-w-betonowej-dzungli/]

Kudzienienka Adrej, Nakręcić dobry film (wywiad), [w:] T. Arcimowicz, A. Klinau (red.) Raport o stanie kultury niezaleznej i NGO w Białorusi, Lublin 2011, s. 144151.

Paraszkou S. A., Gistorija kultury Biełarusi, Minsk 2003.

Rasiński Andrej, Anima Białorusi, „Znak” nr 726/2015, s. 26-35.

Siwek Beata, Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze, Lublin 2011 [rozdz. 1, 2 i 3].

Wolski Lawon, Showbiznes w panstwie, w którym zabrania się oklasków (wywiad), [w:] T. Arcimowicz, A. Klinau (red.) Raport o stanie kultury niezaleznej i NGO w Białorusi, Lublin 2011, s. 125-134.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

 ma wiedzę na temat koncepcji kultury białoruskiej w czasach BSRR i Republice Białoruś;

 ma wiedzę w zakresie poszczególnych przejawów kultury białoruskiej;

 zna i potrafi przytoczyć przykłady związane z kulturą białoruską;

 potrafi przygotować i wygłosić referat, prezentację, dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kultury białoruskiej;

 rozumie rolę kultury w życiu człowieka (w rzeczywistości społecznej i kulturowej);

 jest uwrażliwiony na zagadnienia kultury poddaje je refleksji i krytycznej ocenie.

Metody i kryteria oceniania:

 obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione);

 aktywne uczestniczenie w zajęciach;

 esej [do 6 stron].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Waszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Waszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.