Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnologia francuska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEFR Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etnologia francuska
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów magisterskich
III rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Pełny opis:

Początki etnologicznej myśli francuskiej (Michel de Montagne, Monteskiusz). « Strukturalne « podejście do kultury Jeana Rousseau. Filozofia społeczna Saint-Simona i Comte’a. Joseph-Francois Lafitau i koncepcja naturalistyczna kultury. Koncepcja obrzędów przejścia Arnolda van Gennepa. Antropologia społeczna Emile’a Durkheima. Marcel Mauss i teoria wymiany społecznej. Lucien Levi-Bruhl i koncepcja umysłowości pierwotnej. Maurice Leenhard – analiza mitu i fenomenologiczne podejście do kultury. Marcel Griaule (etnografia Afryki). Antropologia surrealistyczna (André Breton, Michel Leiris). Strukturalizm w antropologii kulturowej (Claude Levi-Strauss). Antropologia polityczna (Georges Balandier). Marksizm poststrukturalistyczny (Maurice Godelier). Neodurkheimiści – Foucault i Bourdieu. Francuska antropologia postmodernistyczna. Antropologia kultury współczesnej (Marc Augé i inni).

Literatura:

F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przeł. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 179-284; J. Clifford, Kłopoty z kulturą, przeł. E. Durak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 65-103; A. Chwieduk, A. Pomieciński (red.) , Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; A. van Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. B. Biały, PIW, Warszawa 2006; M. Griaule, Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, przeł. E. Klekot, A. Lebeuf, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2006; C. Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali, W. Grajewski i In., PIW, Warszawa 1993; M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973., Nauka o literaturze, Wrocław 1969. Antropologia polityczna w Afryce, red. M. Ząbek, Wydawnictwo UW, 2019 (wybrane artykuły).

Efekty uczenia się:

Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat: osiągnięć francuskiej antropologii kulturowej; związków francuskiej antropologii kulturowej z innymi naukami (językoznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia i in.) i innymi etnologiami narodowymi; podstawowych koncepcji dotyczących teorii kultury (np. fenomenologia, strukturalizm, postmodernizm i in.); historii francuskiej antropologii kulturowej; głównych kierunków badań nad kulturą; współczesnej antropologii kulturowej we Francji

2) rozumie: specyfikę francuskiej antropologii kulturowej; relacje między nauką, kulturą i społeczeństwami narodowymi;

3) posiada umiejętności: systematyzowania wiedzy o kulturze; porównywania różnych koncepcji dotyczących teorii kultury; wyodrębnienia perspektywy francuskiej w badaniach etnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach (50%), praca pisemna (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pomieciński
Prowadzący grup: Adam Pomieciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

prowadzący: dr hab., prof. UAM, Adam Pomieciński

terminy zajęć: 20-21 lutego; 5-6 marca; 12-13 marca (czwartki od 15:00, piątki od 11:30); 19-20 marca (zajęcia online i zaliczenie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.