Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja globalna z perspektywy antropologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LEGA Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Edukacja globalna z perspektywy antropologii
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L2: Antropologia globalizującego się świata i mobilności
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest budowanie warsztatu studentów jako pedagogów krytycznych, na co składa się między innymi poznawanie nowych, alternatywnych metod edukacyjnych oraz rozwijanie refleksji krytycznej na temat ważnych problemów społecznych.

Pełny opis:

Na zajęciach eksperymentować będziemy z różnymi alternatywnymi metodami (np. OSDE - Open Space for Dialog and Enquiry - lub dociekaniami filozoficznymi) poprzez ćwiczenia warsztatowe.

Zajęcia będą prowadzone w trybie 3-godzinnym. Pierwsze spotkania zostaną poświęcone na omawianie i prezentację różnych metod warsztatowych. Resztę sesji poświęcimy na przygotowywanie własnych ćwiczeń warsztatowych dotyczących tematyki antropologicznej. Poprowadzenie dwóch ćwiczeń w trakcie semestru i dostarczenie ich scenariuszy będzie równe zaliczeniu przedmiotu.

Są do zajęcia wyjątkowe, w tym sensie, że nie czytamy obowiązkowych tekstów na każde zajęcia. Niemniej jednak każda osoba przygotowująca ćwiczenie powinna oprzeć je na jakimś źródle antropologicznym (wybranym przez siebie) i podzielić się nim z grupą.

Literatura:

Andreotti, Vanessa

Relativising western knowledge production in spaces of dissensus. The OSDE Methodology [in:] Actionable Postcolonial Theory in Education, Palgrave Macmillan, New York, pp. 191-215.

+ http://www.osdemethodology.org.uk/resources.html

Gottlieb, Esther E.; Thomas J. La Belle

1990 Ethnographic Contextualization of Freire's Discourse: Consciousness-Raising, Theory and Practice Source: Anthropology & Education Quarterly, Vol. 21, No. 1, pp. 3-18.

Hummel, Agata

2015 Food justice [in:] Teachers Agents of Change (eds.), Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, pp. 66-73.

https://www.varianty.cz/download/docs/1111_piecing-the-puzzle-together.pdf

Hummel, Agata

2015 Edukacja globalna w dialogu z antropologią [w:] red. M. Kuleta-Hulboj i M. Gontarska,

Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s.115-127.

Metody i kryteria oceniania:

− Obecność jest kluczowa. Udział w warsztatach obowiązkowy. Jeśli wiesz, że nie będziesz mógł/mogła chodzić na zajęcia nie zapisuj się!

− Zaliczenie końcowe: przeprowadzenie dwóch mini-warsztatów różnymi metodami oraz dostarczenie scenariusza ćwiczeń.

o Zapoznanie się z materiałami etnograficznymi lub metodologicznymi potrzebnymi do przeprowadzenia własnego warsztatu.

o W wyborze materiałów może pomóc prowadząca!

Nieobecności na zajęciach – zasady!

o Obowiązuje regularne uczestnictwo w zajęciach.

o Dozwolone są dwie nieobecności, a więc opuszczenie dwóch sesji warsztatowych.

o Maksymalna liczba nieobecności nie może przekraczać 1/4 czasu zajęć (4 spotkania x 3h).

o Każda nieobecność ponad dozwolone obniża ocenę końcową o 1 stopień.

PAMIĘTAJ przychodząc na zajęcia zgadzasz się na te zasady.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.