Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i prawo w studiach nad uchodźcami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LKPU Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura i prawo w studiach nad uchodźcami
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

wymagana znajomość języka angielskiego - cześć zajęć warsztatowych (prowadzenie wywiadów statusowych) prowadzona będzie w tym języku.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1. Stan badań antropologicznych nad uchodźcami. Współpraca i wspólne obszary zainteresowań prawników i antropologów zajmujących się migracjami.

2. Co to jest „ochrona uchodźców”? Wprowadzenie do systemu międzynarodowej ochrony uchodźców.

3. Rola „informacji o kraju pochodzenia” w podejmowaniu decyzji o nadanie statusu uchodźcy. Kazusy

4. Co to są „wewnętrzni uchodźcy” . Analiza poszczególnych cyklów ochrony i potrzeb na przykładzie Ukrainy i Północnym Kaukazie

5. Reakcja kulturowa na masowy napływ przymusowych migrantów na przykładzie postaw społecznych we współczesnej Turcji .

6. Jak myślą instytucje zajmujące się ochroną i pomocą dla przymusowych migrantów? Analiza w kategoriach siatki i grupy: UNHCR/Partnerzy/Kompetentny Organ Azylowy

7. Etyka pomocy i interwencji humanitarnej: różnice między regułami a zachowaniem jej uczestników

8. Doświadczenie uchodźcze oczami beneficjentów ochrony – anatomia konfliktów i sposoby rozwiązywania sporów z udziałem uchodźców

9. Kontynent afrykański i jego specyfika pojmowania ochrony uchodźców

10. Uchodźcy w krajach Jedwabnego Szlaku – Azja Centralna i Chiny

11. Dekonstrukcja i sprzeczności europejskiego system ochrony uchodźców.

12. Wyuczone lekcje i kształtowanie się postaw wobec uchodźców w Polsce

13. Dyskurs agend ONZ o nowym globalnym podejściu wobec uchodźców

Literatura:

A.M.Agier, Managing the Undesirables. Refugee Camps and Humanitarian Government, Cambridge, 2011

B. Harrell-Bond, Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees, Oxford, 1986

E.G. Ferris, The Politics of Protection. The Limits of Humanitarian Action, Washington, 2011

E. G. Ferris, Kemal Kirisci, The Consequences of Chaos: Syria’s Humanitarian Crisis and the Failure to Protect, Waszyngton, 2016.

Elizabeth Dunn on the ongoing refugee crisis in Europe. https://www.youtube.com/watch?v=6MCar0ytXOE

Walter Kälin on the outlook for IDPs, Forced Migration Review No. 37 http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/non-state/43-44.pdf

Pomiędzy pokojową operacją hybrydową ONZ a adatem. Metody i dylematy utrzymania pokoju w Afryce na przykładzie Darfuru i Somalilandu. w: Bilad as-Sudan. Polityka i Kultury, pod red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa, 2016

W. Trojan, Situation for and of Refugees in the Republic of Turkey, Rundbrief Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 02/ 2009

http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Publikationen/Rundbrief/2009-2/rb09-2_14-18.pdf

Minimalne gwarancje azylowe Acquis Unii Europejskiej w kontekście granicznej praktyki państw członkowskich wobec uchodźców. Proces harmonizacji prawa polskiego w tym zakresie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2000.

The Refugee Status Determination Procedure in Poland, Jacek Chlebny, Wojciech Trojan, “International Journal of Refugee Law”, Oxford, 2000.

M. Ząbek, Między piekłem a rajem : Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa, 2002

A.Kosowicz, Working together 15 lat UNHCR w Polsce, UNHCR, 2007

Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Rozdział 3 Ochrona czasowa, 590 -610, pod red. J. Chlebnego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uczestniczący w ćwiczeniach zapoznają się z kazusami uchodźczymi i jako warunek zaliczenia przedstawią propozycję rozwiązania konkretnych problemów zgłoszonych przez uchodźców poszukujących ochrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trojan
Prowadzący grup: Wojciech Trojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.