Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ludzie i środowisko w Europie Wschodniej i Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LLIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ludzie i środowisko w Europie Wschodniej i Środkowej
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L03 (od 2023): Materialność / rzeczy / środowisko
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Są to zajęcia typu konwersatoryjnego dotyczące tego jakie tematy z zakresu antropologii środowiskowej, etnografii wielogatunkowych, etnobiologii były podejmowane w ostatnich dwudziestu latach przez badaczki i badaczy prowadzących badania w Europie Środkowej i Wschodniej.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie poznanie różnorodnych metod i podejść badawczych stosowanych w badaniu relacji ludzi ze środowiskiem oraz ich krytyczna analiza - część z analizowanych tekstów będzie autorstwa etnobiolożek, geografów środowiskowych, czy historyczek krajobrazu. Dodatkowo w czasie zajęć będzie możliwość poznania niektórych gatunków roślin będących podmiotem badań analizowanych w czasie zajęć.

W czasie zajęć odwiedzimy Zielnik Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Biologii

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składające się z ok. 10 pytań testowych i 3 pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwa Kołodziejska
Prowadzący grup: Iwa Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)