Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miejskie etnografie roślinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LMER
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Miejskie etnografie roślinne
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L03 (od 2023): Materialność / rzeczy / środowisko
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uwaga techniczna: program zajęć zakłada przebywanie na zewnątrz niezależnie od pogody, dlatego warto mieć ze sobą odpowiedni dostosowany do pogody strój, który można wybrudzić.

Skrócony opis:

Są to ćwiczenia poświęcone krytycznej analizie relacji ludzi i roślin w mieście. Przedmiotem namysłu będzie wymiar polityczny miejsca roślin w przestrzeni miejskiej.

Pełny opis:

Z antropologicznej perspektywy przyjrzymy się odgórnym i oddolnym decyzjom dotyczącym prawa różnych gatunków roślin do bycia w mieście. Przedmiotem naszej refleksji będą relacje z roślinami ozdobnymi, roślinnością spontaniczną (rośliny ruderalne (tzw. chwasty), roślinami przybywającymi do miast z innych kontynentów (tzw. rośliny inwazyjne). Ważny będzie dla nas kontekst ludzkiej i roślinnej kolonizacji - rola roślin w historii kolonizacji w kontekście życia w mieście oraz relacje z roślinami kolonizującymi miasta. Będziemy analizować dyskursy i praktyki biolożek i biologów, atywistek i aktywistów miejskich, artystek i artystów oraz mieszkanek i mieszkańców miast nie należących do żadnej z powyższych grup.

W czasie ćwiczeń odwiedzimy Ogród Botaniczny UW, Skarpę Warszawską, Zakole Wawerskie.

Literatura:

Deb A. 2023. Wild Spaces in Urban Development. Grassroots Imaginaries in a Globalising World. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003374602

Fara P. 2004. Sex, Botany and Empire. The Story of Carl Linnaeus and Joseph Banks. Cambridge: Icon Books Ltd.

Feral atlas, Feralatlas.org

Gandi Matthew Natura Urbana. The Brahen of Berlin - film

Fortwangler C. 2013. Untangling Introduced and Invasive Animals. Environment and Society: Advances in Research 4 (2013): 41–59 doi:10.3167/ares.2013.040104

Goldstein R. 2019. Ethnobotanies of Refusal: Methodologies in Respecting Plant(ed)-Human Resistance. Anthropology Today 35(2):18–22.

Kujawska M. 2011. tnobotanika miejska: perspektywy, tematy, metody. Etnobiologia Polska. Vol. 1: 31-42.

Kopnina H. 2018. Plastic flowers and mowed lawns: the exploration of everyday unsustainability, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, DOI: 10.1080/17549175.2018.1527780

Meneley A. Hope in the ruins: Seeds, plants, and possibilities of regeneration. Nature and Space Vol. 4(1) 158–172.

Schiebinger Londa. 2004. Plants and Empire. Colonial Bioprospecting in the Atlantic World, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, and London, England

Van der Veen M. 2014. The materiality of plants: plant–people entanglements, World Archaeology, 46 (5): s. 799–812, DOI: 10.1080/00438243.2014.953710.

Zajączkowska U. 2019. Patyki, badyle. Marginesy.

Zakole.pl

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (ze względu na zblokowaną formę zajęć i to, że jest to kurs 15 godzinny dopuszczalna jest jedna nieobecność).

Zaliczenie w formie eseju (ok. 5 stron) na podstawie własnego mini projektu badawczego. Wstępny pomysł na projekt trzeba zgłosić na piątych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwa Kołodziejska
Prowadzący grup: Iwa Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia w drugiej połowie semestru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)