Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MFIK Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do filozofii kultury. Jego celem jest historyczno-problemowa rekonstrukcja głównych obszarów i zagadnień filozofii kultury w nawiązaniu do współczesnej antropologii, filozofii społecznej, estetyki.

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do filozofii kultury. Jego celem jest historyczno-problemowa rekonstrukcja głównych obszarów i zagadnień filozofii kultury w nawiązaniu do współczesnej antropologii, filozofii społecznej, estetyki. Omawiane zagadnienia:

1. Co to jest filozofia kultury?

2. Znaczenie języka w budowaniu wspólnoty.

3. Teorie wspólnoty. Teorie dobra wspólnego.

4. O poznaniu pozajęzykowym: widzenie, obraz, wydarzenie.

5. Uniwersalizm w myśli chrześcijańskiej.

6. Od utopii do powieści: Morus, Campanella, Vico, literatura XIX wieku.

7. Krytyka cywilizacji a teorie postępu: Rousseau, Saint-Simon, Fourier, Weber, Habermas.

8. Dialektyka a nowoczesność: Hegel, Horkheimer i Adorno, Benjamin.

9. Państwo jako dzieło sztuki: Schiller, Hegel.

10. Filozofia życia: Nietzsche, Bergson, Simmel.

11. Hermeneutyka: Dilthey, Gadamer, Ricoeur.

12. Fenomenologia: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty.

13. Psychoanaliza: Freud, Fromm.

14. Marksizm: Marks, Lukacs, Sartre.

15. Strukturalizm i poststrukturalizm: de Saussure, Derrida, Bourdieu.

16. Postmodernizm: Lyotard, Rorty.

17. Filozofia techniki: Ihde, Verbeek.

18. Natura - kultura - przyroda: Boehme, Heidegger.

19. Człowiek i kondycja ludzka. Definicja tego, co ludzkie i nie-ludzkie.

20. Ciało człowieka. Ciało naturalne i sztuczne.

21. Rozum instrumentalny. Biopolityka. Przyszłość natury ludzkiej.

22. Teorie miejsca i zamieszkiwania.

23. Praca, wytwarzanie, działanie.

24. Filozofia rzeczy.

25. Estetyka życia codziennego.

26. Język, komunikacja, symbole społeczne, performans.

27. Lokalność, multikulturalizm.

28. Teorie uznania i społecznej solidarności.

Literatura:

(Wybrane lektury, alfabetycznie, przede wszystkim do części drugiej wykładu)

Adorno T. W., Horkheimer M., Dygresja I. Odyseusz albo mit oświecenia [w:] Dialektyka Oświecenia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

Arendt H., Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia 2000.

Bielik-Robson A., Ożywcze niepojednanie: Nowoczesność jako doświadczenie religijne [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.

Blumenberg H., „Naśladowanie natury”. Z prehistorii idei człowieka twórczego [w:] Rzeczywistości, w których żyjemy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Böhme G., Piękna przyroda i dobra przyroda, Relacja człowiek-przyroda na przykładzie miasta [w:] Filozofia i estetyka przyrody, Oficyna Naukowa 2002.

Braidotti R., Po człowieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Cassirer E., Język i budowa świata przedmiotowego [w:] Symbol i język, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Poznań 2004.

Foucault M., Wykład z 29 marca 1978 [w:] Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Latour B., Jak zebrać kolektyw? [w:] Polityka natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Olsen, B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, IBL PAN wydawnictwo, Warszawa 2013.

Ricoeur P., Hermeneutyczna funkcja dystansu [w:] Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa 1989.

Rosińska Z., Michalik J. (red.), Co to jest filozofia kultury?, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Umiejętność analitycznego myślenia i dokonywania krytyki zjawisk społeczno-kulturowych. Umiejętność dostrzegania w kulturze czynnika przemian społeczno-ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Otwartość na nowe zjawiska społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na koniec roku akademickiego. Istnieje możliwość podzielenia egzaminu na dwa etapy: z pierwszego semestru egzamin pisemny i z drugiego semestru egzamin ustny, wówczas ostateczna ocena to średnia z dwóch etapów egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Juchniewicz
Prowadzący grup: Natalia Juchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Juchniewicz
Prowadzący grup: Natalia Juchniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.