Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium badawcze. Antropologia w obszarach górskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-PB202 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium badawcze. Antropologia w obszarach górskich
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Celem proseminarium jest zapoznanie uczestników z literaturą z zakresu antropologii kulturowej i dyscyplin pokrewnych poświęconej problematyce percepcji krajobrazu, ekologii i turystyki ze szczególnym naciskiem na rejony górskie. Podczas kursu uczestnicy przygotują plan własnych badań terenowych, a także, jeżeli ich zainteresowania i cele badawcze będą odpowiadały zaproponowanemu terenowi, wezmą udział w wyjeździe badawczym w Tatry.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Proseminarium to dedykowane jest studentom zainteresowanym szeroko pojętą antropologią krajobrazu, ze szczególnym naciskiem na regiony górskie. Podczas zajęć dokonamy szczegółowego przeglądu literatury przedmiotu. Omówione zostaną prace zaliczane do antropologii kulturowej - ze szczególnym naciskiem na prace autorów takich jak Tim Ingold i Kirsten Hastrup, a także z dziedzin pokrewnych. Uczestnicy zajęć otrzymają zatem porcję poszerzonej i interdyscyplinarnej wiedzy, dzięki której będą w stanie przygotować własny projekt badawczy, na bazie którego przygotują - już na seminarium - pracę magisterską. Zajęcia zatem dotyczyć będą także metodyki i metodologii badań etnograficznych i antropologicznych.

Pełny opis:

Podczas intensywnych zajęć prowadzonych metodą warsztatową i w formie konwersatorium, studenci zapoznają się z poszerzoną wiedzą etnograficzną i antropologiczną z zakresu antropologii krajobrazu, sportu, turystyki i ekologii. Omówiona zostanie również literatura i kluczowe problemy charakterystyczne dla współczesnej metodyki i metodologii badań terenowych. Na podstawie takiej wiedzy, uczestnicy opracują indywidualny plan i projekt badań terenowych, ba bazie którego przeprowadzą badania w terenie, a następnie, już w ramach seminarium magisterskiego, przygotują pogłębioną rozprawę dyplomową.

Literatura:

Proseminarium badawcze: antropologia w obszarach górskich – sem. zimowy

Zaliczenie: obecność (dozwolone dwie nieobecności), aktywny udział w zajęciach, kolokwium

I. Krajobraz jako kategoria antropologiczna: perspektywy badawcze cz. 1

Smyrski, Łukasz, 2018

Perspektywy lokalne w badaniach krajobrazu, s. 132-156

Krajobraz jako środowisko. „Neutralność” krajobrazu i perspektywa outsidera, s. 117-131

II. Krajobraz jako kategoria antropologiczna: perspektywy badawcze cz. 2

Hastrup, Kirsten, 1994

Natura jako przestrzeń historyczna, s 8-13

Boscoboinik Andrea, Cretton, Viviane, 2017

„Find your nature” in the Swiss Alps in search of a better life in the mountains, s. 199-212

III. Krajobraz jako kategoria antropologiczna: perspektywy badawcze cz. 3

Ingold, Tim, 2006

Kultura i postrzeganie środowiska, str. 73-88

IV. Tim Ingold i jego świat cz. 1

Ingold, Tim, 1993

Temporality of the landscape, s. 152-174

V. Tim Ingold i jego świat cz. 2

Wala, Katarzyna, 2016

Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. I), str. 189-209

VI. Tim Ingold i jego świat cz. 3

Wala, Katarzyna, 2016

Ułożyć świat na nowo. Rekonstrukcja koncepcji Tima Ingolda (cz. II), str. 303-329

VII. Kirsten Hastrup i jej świat cz. 1

Hastrup, Kirsten, 2008

Podstawy empiryczne. O uzasadnianiu światów, str. 59-74

Wyobraźnia antropologiczna, str. 75-89

VIII. Kirsten Hastrup i jej świat cz. 2

Hastrup, Kirsten 2004

Getting it right. Knowledge and evidence in anthropology, str. 455-472

IX. Kirsten Hastrup i jej świat cz. 3

Hastrup, Kirsten, 2018

Muscular consciousness. Knowledge-making in an Artic environment, s. 116-137

X. Góry kultury – ciało, przestrzeń i praktyki w krajobrazie górskim cz. 1: himalaizm

Sherry B. Ortner, 1997

Thick resistance: death and the cultural; construction of agency in Himalayan Mountaineering

XI. Góry kultury – ciało, przestrzeń i praktyki w krajobrazie górskim cz. 2: wspinaczka cz. 1

Dutkiewicz, Jan, 2015

Pretzel logic: an embodied ethnography of a rock climbing, s. 25-38

XII. Góry kultury – ciało, przestrzeń i praktyki w krajobrazie górskim cz. 2: wspinaczka cz. 2

Goodrich, Andre 2004

Scaling culture: rock climbing and the embodied nature of spatial knowledge, s. 27-34.

XIII. Krajobraz zobiektywizowany, pojęcie mapy i szlaku letniego i zimowego

Lorimer, Hayden; Lund Katrin, 2003

Performing facts: finding a way over Scotland`s mountains, s. 130-144

XIV. Kolokwium

Efekty uczenia się:

Pogłębiona znajomość literatury przedmiotu, a także biegła orientacja we współczesnej metodologii i metodyce etnograficznych badań terenowych. Umiejętność przygotowania planu i tematu badań, przeprowadzenie badań terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, czynny udział, znajomość literatury - dwa kolokwia: na koniec semestru zimowego i letniego, przygotowanie projektu i planu badań terenowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.