Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat redaktorski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-XRED Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztat redaktorski
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów magisterskich
III rok studiów licencjackich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Moduł M4: Antropologia słowa i literatury
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs kultury języka polskiego i sposobów konstruowania tekstu. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami poprawnego budowania wypowiedzi naukowej i podstawowymi wiadomościami z zakresu kultury języka polskiego. Analizowane będą pod kątem poprawności językowej i logiki wybrane artykuły naukowe i prace studentów uczestniczących w warsztacie. Szczególną uwagę zwrócimy na błędy: interpunkcyjne, ortograficzne, gramatyczne, składniowe, fleksyjne i leksykalne.

Pełny opis:

Tematy zajęć

Korzystanie ze słowników i wydawnictw poprawnościowych

Znaki korektorskie

Najczęstsze błędy językowe

Polska interpunkcja

Poprawność gramatyczna i stylistyczna

Spójność tekstu i logika wypowiedzi naukowej

Tworzenie bibliografii i przypisów

Analiza językowo-stylistyczna artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych

Analiza językowo-stylistyczna tekstów studentów

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001

Jan Grzenia, Słownik nazw własnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Inny słownik języka polskiego PWN, t. I–II, red. M. Bańko, Warszawa 2000

Barbara Janik-Płocińska, Małgorzata Sas, Ryszard Turczyn, Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2004

Witold Kochański, Barbara Klebanowska, Andrzej Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1989

Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E.Polański Warszawa 2000

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2002

Barbara Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005

Jerzy Podracki, Alina Gałązka, Słownik interpunkcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Edward Polański, Aldona Skudrzykowa, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej

Słownik wyrazów kłopotliwych, M. Bańko, M. Krajewska, Warszawa 1994

Uniwersalny słownik języka polskiego (t. 1-4), red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2005

Adam Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Student używa znaków korektorskich; sprawnie korzysta z wydawnictw poprawnościowych; umie wskazać w tekście błędy redaktorskie i je poprawić. Umie krytycznie czytać artykuły naukowe, pod kątem spójności językowej i logicznej. Zna podstawowe zasady składania tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie aktywności (25 proc.), prac domowych (25 proc.) oraz zestawu ćwiczeń redaktorskich wykonywanych samodzielnie w domu (50 proc.)

dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Prowadzący grup: Magdalena Radkowska-Walkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.