Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-13A3HP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zróżnicowania sytuacji w poszczególnych zaborach, w kolejnych okresach epoki rozbiorowej. Omówione zostaną zagadnienia ustrojowe, polityczne i społeczne – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z kulturą, obyczajami i życiem codziennym. Zaprezentowane zostaną związki pomiędzy realiami historycznymi a literaturą i sztuką. Prowadzący podejmie próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy utrwalone w zbiorowej świadomości wyobrażenia o dziejach polskiego społeczeństwa w wieku XIX znajdują potwierdzenie w dorobku historiografii.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Podziały polityczne ziem polskich w XIX w. Trzy czy sześć odmiennych terytoriów?

2. Z Napoleonem, czy z Aleksandrem? Postawy Polaków na przełomie XVIII i XIX w.

3. Początek srogiej niewoli czy niespodziewany uśmiech fortuny? Królestwo Polskie w dobie konstytucyjnej.

4. Szaleństwo czy konieczność? Powstanie listopadowe.

5. Od Ksiąg pielgrzymstwa… do Matki Makryny. Wokół Wielkiej Emigracji.

6. Zanim pojawił się „Polski Piemont”. Kraków i Galicja w I poł. XIX w.

7. Czerwoni, Biali i Margrabia. Postawy Polaków przed powstaniem styczniowym.

8. Życie znośne czy nieznośne? Kwestia ucisku narodowego w drugiej połowie XIX w.

9. Nad Bałtyk, w góry, do wód… Podróże Polaków w dobie rozbiorów.

10. „Niepokorni” realizują pragnienia. Polacy w przededniu I wojny światowej.

Literatura:

Literatura: Podstawową pozycją jest: A. Chwalba, Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2000. Dodatkowe lektury – historiografia, źródła i literatura piękna – będą podawane na kolejnych wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.