Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-KON18-KŁAP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują panoramę wątków żydowskich we współczesnym teatrze polskim. Począwszy od najczęściej poruszanego zagadnienia, jakim jest Zagłada, poprzez biografistykę, kwestie tożsamościowe, strategie pamiętania, na emigracji Marca 1968 skończywszy (pięćdziesiąta rocznica tego wydarzenia przyniosła kilka istotnych inscenizacji teatralnych w roku 2018). Atutem zajęć jest omawianie najnowszych przedstawień, znakomita większość z nich powstała w ostatnim pięcioleciu. Zajęcia adresowane są do osób z jednej strony zainteresowanych polskim życiem teatralnym, a z drugiej tematyką żydowską i dramaturgią współczesną, nie tylko rodzimą. Uczestnicy poznają różnorodne sposoby pracy funkcjonujące w polskim teatrze oraz sylwetki jego twórców.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z polskimi spektaklami o tematyce związanej z historią i kulturą Żydów. Cezurę czasową wyznacza (z jednym wyjątkiem) rok 2000. Lektura dramatów, wspólne oglądanie fragmentów spektakli, rozmowa i próba interpretacji - te formy aktywności będą stanowiły elementy każdego spotkania. Wśród autorów tekstów pojawią się obok dramatopisarzy polskich (Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Patrycja Dołowy, Artur Pałyga), twórcy hiszpańscy (Juan Mayorga) oraz izraelscy (Joszua Sobol, Hanoch Levin). Natomiast wśród reżyserów – indywidualności młodszego pokolenia (Paweł Passini, Wawrzyniec Kostrzewski, Aneta Groszyńska) i artyści o ugruntowanej pozycji (Krzysztof Warlikowski, Andrzej Seweryn, Magda Umer), stosujący odmienne strategie twórcze.

Literatura:

Analizowane spektakle:

1. „Hindełe, siostra sztukmistrza” (tekst: Patrycja Dołowy, reż.: Paweł Passini, Teatr im. Osterwy w Lublinie, 2017);

2. „Ida Kamińska” (scen.: Gołda Tencer, reż.: Gołda Tencer, Teatr Żydowski w Warszawie, 2018);

3. „Żyd” (tekst: Artur Pałyga, reż.: Aneta Groszyńska, cykl TEATROTEKA, 2015);

4. „1946” (tekst: Tomasz Śpiewak, reż.: Remigiusz Brzyk, Teatr im. Żeromskiego w Kielcach, 2017);

5. „Getto” (tekst: Joshua Sobol, reż.: Eugeniusz Korin, Teatr Nowy w Poznaniu, 1991);

6. „Himmelweg” (tekst: Juan Mayorga, reż.: Katarzyna Kalwat, Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 2011);

7. „Kartograf” (tekst: Juan Mayorga, reż. czytania performatywnego: Andrzej Seweryn, Teatr Polski w Warszawie, 2013);

8. „Walizka” (tekst: Małgorzata Sikorska-Miszczuk, reż.: Wawrzyniec Kostrzewski, cykl TEATROTEKA, 2013);

9. „Zapiski z wygnania” (tekst: Sabina Baral, reż.: Magda Umer, Teatr Polonia w Warszawie, 2018);

10. „Wyjeżdżamy” (tekst: Hanoch Levin, reż.: Krzysztof Warlikowski, Teatr Nowy w Warszawie, 2018).

Tekst dramatu lub scenariusz spektaklu będzie udostępniany studentom przed każdymi zajęciami, podobnie jak literatura uzupełniająca.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- ma świadomość, że tematyka żydowska we współczesnym teatrze polskim nie ogranicza się do Zagłady, ale obejmuje także m.in.: emigrację Marca 1968, kwestie tożsamościowe, wątki biograficzne, dyskusję wokół miejsc pamięci;

- zna twórczość dramatopisarzy polskich, hiszpańskich i izraelskich;

- zna tło społeczno – polityczne omawianych zagadnień;

- rozumie różnicę między dramatem a „tekstem dla teatru”;

- zyskuje wiedzę na temat najnowszej historii teatru polskiego, zna jego strategie i sylwetki ważnych twórców.

Umiejętności

Student:

- podejmuje próbę samodzielnej analizy i interpretacji tekstu dramatycznego oraz widowiska teatralnego;

- doskonali narzędzia służące do analizy dzieła sztuki;

- współtworzy zajęcia przygotowując krótkie wystąpienie wprowadzające uczestników w poruszany temat;

- uczy się odróżniać dzieło oparte na doświadczeniach autobiograficznych od kreacji opartej na wydarzeniach historycznych lub fikcyjnych;

- zyskuje umiejętność osadzenia dzieła sztuki w kontekście historycznym.

Kompetencje społeczne:

Student:

- uczestniczy w dyskusji, respektując odmienne poglądy i gusta dyskutujących;

- w wyważony sposób formułuje swoje wypowiedzi;

- przygląda się omawianym zagadnieniom z różnych perspektyw;

- podejmuje indywidualną próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość przedstawiania wydarzeń historycznych na scenie;

- dostrzega fakt istnienia różnych strategii mówienia o przeszłości;

- dostrzega wpływ wydarzeń z przeszłości na świadomość i sztukę człowieka XXI wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (dopuszczalne są trzy nieobecności, przy czym dwie z nich należy zaliczyć) oraz rzetelne i regularne przygotowywanie się do zajęć (które w ideale zaowocuje aktywnością w dyskusji). Istotnym elementem oceny będzie także merytoryczna zawartość i sposób prezentacji krótkiego wystąpienia (ok. 10 min.), jakie każdy student będzie miał obowiązek przygotować w ramach wprowadzenia w tematykę konkretnych zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.