Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Piśmienność staropolska jako źródło do dziejów kultury, religijności i polityki. Cz. II (K2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2F-ABMP19/L-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Piśmienność staropolska jako źródło do dziejów kultury, religijności i polityki. Cz. II (K2)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Opanowanie j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury przedmiotu.

Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu wiodących problemów z zakresu historii politycznej i społeczno-kulturalnej Polski w XV-XVII w. Analiza poszczególnych zagadnień będzie ściśle związana z prezentacją bazy źródłowej. Uczestnicy zajęć poznają możliwości wykorzystania różnych typów źródeł pod kątem badania konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu wiodących problemów z zakresu historii politycznej i społeczno-kulturalnej Rzeczypospolitej w XV-XVII w. Ich głównym celem jest zaznajomienie studentów ze specyfiką epoki określanej jako staropolska, wspólna analiza problemów i procesów zachodzących w ówczesnym społeczeństwie, a także wskazanie współczesnych tendencji i kierunków badań oraz propozycji metodologicznych.

Zajęcia odbywające się w trakcie semestru zostaną podzielone na 3-4 bloki tematyczne poświęcone takim zagadnieniom jak kultura religijna, kultura polityczna, kultura prawa; elity i ich rola w społeczeństwie, rola kobiety w społeczeństwie, komunikacja, edukacja, horyzonty geograficzne i podróże. Uczestnicy zajęć zapoznają się z literaturą przedmiotu zarówno tą funkcjonująca w obiegu naukowym i uznawaną za klasyczną, jak i najnowszymi pracami i propozycjami badawczymi. Analiza poszczególnych problemów będzie ściśle związana z prezentacją różnych typów źródeł pisanych: narracyjnych, normatywnych, korespondencji, literatury religijnej itd. Omówione zostaną możliwości wykorzystania różnych typów źródeł pod kątem badania konkretnych zagadnień, a także i najnowsze propozycje podejścia do bazy źródłowej i jej interpretacji.

Literatura:

J. Black, Europa XVIII wieku 1700-1789 , Warszawa 1998

J. Burkhardt, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617) Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, Warszawa 2009

J. Delumeau, Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w ., t. 1-2, Warszawa 1986

Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, przy współudziale M. T. Szczepańskiego, Warszawa 2011

Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy - nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013

Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997

A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

T. Munck, Europa XVII wieku 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny , Warszawa 1998

B. H. Rosenwein, Obawy o emocje w historii, ,“Teksty Drugie”, nr 1, 2015

J.-C. Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

-zna i rozumie podstawowe przemiany zachodzące w społeczeństwie staropolskim XV-XVII w. (K_W01)

- zna i rozumie zjawiska z zakresu historii społeczno-kulturalnej i politycznej Rzeczypospolitej XV-XVII w. (K_04)

- posiada warsztat analityczny niezbędny do analizy źródeł pisanych epoki staropolskiej (K-08)

- potrafi scharakteryzować kierunki badań nad społeczeństwem staropolskim XV-XVII w. (K_U05)

- potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla analizy źródeł epoki staropolskiej (K_U 08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia zajęć i kryterium oceny uczestników są:

- regularna obecność na zajęciach

- zaliczenie nieobecności (o ile będzie ich więcej niż jedna) podczas dyżurów

- lektura zadanej literatury przedmiotu

- udział w dyskusjach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.