Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Przetrwać wiek XX! Cywilne strategie przetrwania 1914-1989 (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2F-JKOCH19-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Przetrwać wiek XX! Cywilne strategie przetrwania 1914-1989 (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczestnicy zajęć powinni posiadać orientację w historii Polski i powszechnej 1914-1989.

Uczestnicy zajęć muszą posiadać umiejętność pracy w zespole, być przygotowani do samodzielnej lektury, analizowania różnorodnych źródeł (film, źródła ikonograficzne, materiały urzędowe, Internet) oraz przygotowywania wystąpień i prezentacji.


Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione i przedyskutowane strategie przetrwania podejmowane przez społeczeństwo polskie podczas „krótkiego wieku XX” (1914-1989). Przeanalizowane zostaną strategie podejmowane podczas wojen (1914-1918 i 1939-1945), jak w okresie pokoju, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym (nacisk zostanie położony na Wielki Kryzys), jak i w latach 1945-1989.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione i przedyskutowane strategie przetrwania podejmowane przez społeczeństwo polskie podczas „krótkiego wieku XX” (1914-1989). Przeanalizowane zostaną strategie podejmowane podczas wojen (1914-1918 i 1939-1945), jak w okresie pokoju, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym (nacisk zostanie położony na Wielki Kryzys), jak w latach 1945-1989.

Jako „strategię przetrwania” należy rozumieć całą paletę działań, które zgodnie z definicją (zarówno militarną, jak np. ekonomiczną) "strategii" można określić jako "przewidywanie w odległym czasie spraw najważniejszych, najistotniejszych, pozwalających utrzymać dany podmiot na pozycji nie gorszej lub lepszej niż wyjściowa". W zależności od czasu, sytuacji, miejsca czy narodowości cele i środki były - nieraz skrajnie - odmienne. Trudno np. porównywać walkę o przetrwanie podczas II wojny światowej ze strategiami przetrwania kryzysu przełomu lat 70. i 80. XX w. O ile w pierwszym przypadku możemy mówić o "strategiach przeżycia", w drugim o "strategiach/technikach przystosowawczych".

Podczas zajęć zostanie podjęta próba ich skategoryzowania i przeanalizowania na podstawie źródeł i literatury przedmiotu, z wykorzystaniem instrumentarium zarówno historiograficznego, jak antropologicznego czy socjologicznego.

Uczestnicy zajęć muszą posiadać umiejętność pracy w zespole, być przygotowani zarówno do samodzielnej lektury, analizowania różnorodnych źródeł (film, prasa, materiały urzędowe, wspomnienia i dzienniki), jak i dyskusji.

Zob. lista tematów w cyklu dydaktycznymm.

Literatura:

Zob. zakres tematów w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

- Student uczestniczący w konwersatorium nabywa wiedzę zarówno o podstawowych pojęciach związanych z historią społeczną w ogóle, jak o wybranych problemach i procesach z historii społecznej Polski w XX wieku.

- Zdobędzie wiedzę i instrumentarium zarówno do zrozumienia przeszłości, jak wielu procesów zachodzących obecnie.

- Prowadzona podczas ćwiczeń praca ze źródłami pozwoli uczestnikom na udoskonalenie umiejętności krytyki źródeł i pomoże w wykorzystaniu ich we własnych badaniach;

Metody i kryteria oceniania:

- Students should acquire the basic knowledge of social history in general and social history of Poland in 20th Century.

- Students will acquire the knowledge and instruments both to understand the past and nowadays processes.

- The analysis of the different historical sources helps to improve the criticism of the historical sources and will be helpful in future own research

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.