Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SA17-DYPL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Dyplomatyka XX-XXI wieku
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", I st. (program od 2012 ze zmianami 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Współczesny system instytucji i dokumentowania spraw prowadzi do powstawania różnych rodzajów akt. W ramach przedmiotu prezentowane są więc ogólne problemy wyodrębnienia ich cech wspólnych oraz różnicujących. Omawiane są kryteria podziału dokumentacji. Towarzyszy im analiza dyplomatyczna różnych dokumentów oraz rozważania o ich opisie. Szczegółowe informacje zawarte są w sylabusie osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Szczegółowa literatura będzie podana w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady klasyfikacji dokumentacji instytucji współczesnych,

2. zna wybrane typy dokumentacji instytucji współczesnych,

3. zna zasady określania wartości prawnej i historycznej poszczególnych typów dokumentacji

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi wskazać cechy charakterystyczne różnych typów dokumentacji,

2. potrafi wskazać różne elementy formularza dla poszczególnych typów dokumentacji.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych metod klasyfikacji dokumentacji w kancelarii współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.