Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka, Praktyka archiwalna (90h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SAPA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka, Praktyka archiwalna (90h)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", I st. (program od 2012 ze zmianami 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktyka archiwalna służy zapoznaniu się z działalnością archiwum i problemami realizacji jego kompetencji określonych prawem.

Pełny opis:

Program praktyki archiwalnej

Specjalność archiwalna.

Studia licencjackie

Praktyka – zarządca dokumentacji

1. Cele praktyki:

a. Zastosowanie wiedzy z zakresu archiwistyki w pracach i działalności archiwalnej.

b. Rozszerzenie wiadomości o podstawowych pojęciach archiwalnych.

c. Rozszerzenie wiadomości o podstawowych pojęciach kancelaryjnych.

d. Poznanie różnych typów archiwów zakładowych.

e. Poznanie różnych form działalności archiwum zakładowego.

f. Poznanie różnych rodzajów archiwaliów.

g. Poznanie różnych rodzajów dokumentacji.

h. Poznanie praktycznych problemów gromadzenia zasobu archiwalnego.

i. Poznanie zasad prowadzenia ewidencji w archiwum zakładowym.

j. Poznanie różnych modeli opisu dokumentacji i archiwaliów w archiwum zakładowym.

k. Zapoznanie z praktycznymi problemami stosowania prawa archiwalnego.

l. Poznanie praktycznych problemów udostępniania archiwaliów i dokumentacji w archiwum zakładowym.

m. Poznanie praktycznych problemów informacji i popularyzacji zasobu archiwum zakładowego.

n. Poznanie społecznych funkcji archiwum zakładowego.

o. Poznanie praktycznych problemów przechowywania zasobu archiwum zakładowego.

p. Poznanie różnych modeli systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją.

q. Poznanie zasad opracowania spisów zdawczo-odbiorczych i spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania.

r. Poznanie zasad opracowania rzeczowych wykazów akt.

s. Poznanie procedur stosowanych w archiwum zakładowym.

2. Modelowy harmonogram przebiegu praktyki archiwalnej.

a. Zapoznanie z historią i zasobem archiwum.

b. Zapoznanie z systemem kancelaryjnym.

c. Zapoznanie z różnymi rodzajami działalności archiwalnej.

d. Samodzielne wykonanie określonego zadania.

3. Przykładowe zadania do wykonania:

a. Opracowanie spisu zdawczo-odbiorczego w wersji klasycznej i elektronicznej.

b. Opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do brakowania w wersji klasycznej i elektronicznej.

c. Nadanie wewnętrznego porządku jednostce archiwalnej lub jednostce dokumentacji w archiwum zakładowym.

d. Analiza rzeczowego wykazu akt

e. Prace z elektronicznymi systemami zarządzania dokumentacją.

f. Prowadzenie kwerend archiwalnych.

g. Analiza istniejących spisów zdawczo-odbiorczych.

h. Udział w procedurach wartościowania dokumentacji.

i. Udział w działalności edukacyjnej.

j. Udział w udostępnianiu.

k. Inne zadania.

Czas trwania praktyki:

Okresy obowiązkowe:

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne wieczorowe – 90 godzin, 15 dni roboczych.

Studia zaoczne – 60 godzin, 10 dni roboczych.

Na życzenie studenta termin praktyki może zostać przedłużony.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

I. WIEDZA:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna zasady organizacji kancelarii i archiwum instytucji, w której odbywa się praktyka,

2. zna zasady prowadzenia ewidencji archiwum instytucji, w której odbywa się praktyka,

3. zna problemy wartościowania i rodzaje dokumentacji instytucji, w której odbywa się praktyka,

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi prowadzić ewidencję archiwum zakładowego,

III.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. wykazuje poszanowanie dla standardów naukowej organizacji kancelarii i archiwum zakładowego,

2. popularyzuje standardy naukowej organizacji kancelarii i archiwum zakładowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na podstawie opinii archiwum, w którym odbywała się praktyka na podstawie prowadzonego dzienniczka.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.