Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.2) (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2SN17-DH2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz.2) (Specjalizacja Nauczycielska, I stopień, program od 2017)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Ukończenie zajęć: Dydaktyka historii w szkole podstawowej (cz. 1).


Skrócony opis:

Zajęcia realizowane w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia.

Pełny opis:

Założenia wstępne:

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia. Ich celem jest zapoznanie studentów z głównymi elementami dydaktyki historii na poziomie szkoły podstawowej, przyswojenie przez nich umiejętności samodzielnego, racjonalnego wyboru metod i środków nauczania oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia lekcji z przedmiotu „historia i społeczeństwo” w szkole podstawowej.

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• zna typy, modele i ogniwa lekcji;

• zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji;

• hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia i społeczeństwo na II etapie edukacyjnym;

• systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia i społeczeństwo na II etapie edukacyjnym;

• charakteryzuje elementy podręcznika wskazując ich zastosowanie w procesie nauczania – uczenia się.

Umiejętności

• samodzielnie przygotowuje scenariusze wszystkich typów lekcji;

• porządkuje treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

• dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;

• dobiera odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

• prawidłowo wykorzystuje środki dydaktyczne, w tym środki multimedialne;

• formułuje zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów;

• planuje swoją pracę dydaktyczną.

Kompetencje społeczne

• dostrzega konieczność dostosowania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów;

• ma świadomość znaczenia stymulowania aktywności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się;

• prezentuje postawę szacunku wobec uczniów;

• rozumie znaczenie autorytetu nauczyciela dla efektywności procesu nauczania;

• współpracuje w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.