Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Greka I semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3F-GR1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Greka I semestr
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Ćwiczenia. Nauka greki antycznej od podstaw. Celem jest samodzielna lektura tekstu. Gramatyka przede wszystkim w tablicach i przykładach. Formy gramatyczne ilustrowane fragmentami oryginalnych tekstów antycznych. Lektura podręcznikowych czytanek, tekstów preparowanych, porzekadeł antycznych. W drugim semestrze krótkie fragmenty Homera, wiersze Anakreonta, fragmenty apokryfów i Biblii.

Pełny opis:

1/ Przełamanie bariery pisma: grecki alfabet, czytanie i pisanie greckich wyrazów utrwalonych w innych językach.

2/ Gramatyk grecka krok po kroku według podręcznika Moniki Mikuły z wykorzystaniem materiałów z podręczników angielskich i niemieckich oraz tablic gramatycznych.

3/ Praca ze słownikiem; analiza form gramatycznych, ustalanie właściwych znaczeń.

4/ Lektura tekstu z wykładowcą: czytanki z różnych podręczników, Biblia, apokryfy, fragmenty Homera, Anakreonta, zdania z Platona, Arystotelesa, greckie przysłowia.

5/ Samodzielne czytanie tekstów ze słownikiem i tablicami gramatycznymi.

Zakres tematów

Alfabet, słownictwo, gramatyka, analiza zdania greckiego, konstrukcje składniowe i zdania złożone, idiomatyka, elementy metryki greckiej, lektura tekstu i jego interpretacja.

Metody dydaktyczne

Analiza form i zdań, ćwiczenie odmian, określanie funkcji i znaczenia formy w tekście, analiza składniowa, kontekst i sens wyrazów, praca ze słownikiem, nauka słownictwa, tłumaczenie wspólne oraz indywidualne

Literatura:

Monika Mikuła „Podręcznik do greki chrześcijańskiej”, Małgorzata Borowska „Mormolyke”, Marian Golias „Gramatyka grecka”, „Wstępna nauka jężyka greckiego”, Oktawiusz Jurewicz „Słownik grecko-polski”, Zofia Abramowiczówna „Słownik grecko-polski”.

Efekty uczenia się:

Po ćwiczeniach uczestnik potrafi:

- rozpoznawać formy gramatyczne, deklinacyjne i koniugacyjne

- szukać słówek w słowniku i ustalać właściwe znaczenia

- analizować zdania i rozpoznawać ich strukturę

- tłumaczyć z greki na język polski.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam aktywność na zajęciach, przygotowane zadań domowych, sprawdziany z tłumaczenia, słownictwa, gramatyki

zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.