Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Greka IV semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3F-GR4 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Greka IV semestr
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość greki na poziomie rocznej nauki, lektura tekstu ze słownikiem i gramatyką

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć z poprzedniego roku akademickiego. Powtórzenie i uzupełnienie zagadnień gramatycznych, składniowych; lektura greckich tekstów z różnych epok od Homera po dzieła autorów bizantyńskich, szczególnie przydatna studentom, których czeka samodzielne poznawanie greckich źródeł. Analizie gramatycznej i składniowej wybranych fragmentów towarzyszą rozważania dotyczące stylu oraz związków tekstu z epoką, w której powstał.

Pełny opis:

Powtórzenie i rozwinięcie wiadomości dotyczących greckiej koniugacji i deklinacji połączone z lekturą tekstu, w której szczególną rolę będą odgrywały wątki mitologiczne. Lektura tekstów greckich – antycznych i bizantyjskich, o różnorodnej tematyce ze szczególnym uwzględnieniem wątków mitologicznych; analiza językowa, stylistyczna i znaczeniowa, nauka słownictwa, elementy teorii przekładu oraz ich praktyczne zastosowanie.

Zakres tematów:

Tryby i czasy, zdania podrzędne, konstrukcje składniowe, deklinacje – wzory i wyjątki; przekład filologiczny i literacki; mity i postaci mitologiczne u różnych autorów; mitologie antyczne.

.

Literatura:

Monika Mikuła „Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej”, C. W. E. Peckett &A. R. Munday „Thrasymachus”, Marian Golias, „Gramatyka grecka”

Małgorzata Borowska, „Mormolyke” .

Efekty uczenia się:

Po ćwiczeniach potrafimy:

- czytać i tłumaczyć ze słownikiem i gramatyką

- analizować formy deklinacyjne i koniugacyjne

- rozpoznawać cechy stylu i elementy dialektów

- recytować metrycznie poezję po wstępnej analizie metrycznej

Metody i kryteria oceniania:

Oceniam aktywność na zajęciach, przygotowane zadań domowych, sprawdziany z tłumaczenia, gramatyki i składni.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.