Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Szybciej, wyżej, mocniej i nie tylko. Historia sportu i turystyki w XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3F-JB Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Szybciej, wyżej, mocniej i nie tylko. Historia sportu i turystyki w XIX wieku
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

W XIX wieku transformacje społeczne i gospodarcze doprowadziły do przyspieszenia rozwoju miast, których ludność zaczęła dysponować większą od mieszkańców wsi ilością czasu wolnego dotąd dostępnego tylko dla warstw uprzywilejowanych. Sytuacja taka umożliwiła rozwój aktywności ludzkich nieukierunkowanych na produkcję żywności i dóbr przemysłowych, ale służących przyjemnemu spędzaniu czasu przeznaczanego na odpoczynek. W tej kategorii doskonale mieści się sport i to zarówno uprawiany w sposób aktywny jak i podziwiany z trybun stadionów czy hal sportowych. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień historii społecznej przez pryzmat zainteresowań sportowych oraz aktywnego uprawiania sportu lub turystyki przez różne klasy społeczne. Nie zabraknie także przedstawienia procesu instytucjonalizacji i profesjonalizacji dyscyplin sportowych.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student powinien znać faktografię z zakresu zajęć, scharakteryzować strukturę rodzajów źródeł wykorzystywanych w trakcie zajęć, samodzielnie wyciągać wnioski oraz posługiwać się fachową terminologią w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym. Ponadto po zaliczeniu zajęć student powinien być zdolny do trafnej argumentacji, przeprowadzenia wewnętrznej i zewnętrznej struktury źródła, dostrzegania przyczynowo-skutkowego ciągu zdarzeń oraz samodzielnego formowania i dowodzenia tez. W trakcie zajęć studenci powinni tez wykształcić umiejętność wyciągania wniosków i kulturalnego prowadzenia sporów.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ocenia prace studentów na bieżąco. Oceniana będzie trafność wypowiedzi uczestników, dobór argumentacji oraz poziom przygotowania do poszczególnych zajęć. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Dwie kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione (zwolnieniem lekarskim) i zaliczone na dyżurze prowadzącego rozmową na temat materiału z opuszczonych zajęć. Czwarta nieobecność skutkuje wykreśleniem studenta z listy uczestników ćwiczeń. Jeżeli prowadzący ma wątpliwości w sprawie oceny studenta lub student nie zgadza się z oceną, prowadzący rezerwuje sobie prawo odpytania uczestnika zajęć z materiału obejmującego zagadnienia poruszane na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.