Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne. Wybrane przestępstwa seksualne w Koronie w XVIII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3F-WPSK Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne. Wybrane przestępstwa seksualne w Koronie w XVIII wieku
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie sytuacji prawnej osób oskarżonych o przestępstwa seksualne w Koronie w XVIII wieku, skupimy się głównie na prowincji małopolskiej. Interesujący wydawać się może zarówno przebieg rozprawy sądowej, zeznania oskarżonego podczas których próbuje wytłumaczyć co nim kierowało ale również reakcja otoczenia na tego rodzaju przestępstwa.

Pełny opis:

Podczas zajęć skupimy się głownie na wybranych przestępstwach seksualnych. Jednakże po koniec cyklu pojawi się również temat dewiacji seksualnych.

Zakres tematów:

1. Wstęp do prawa staropolskiego- podstawowe informacje

2. Nierząd

3. Cudzołóstwo/ stosunki między ludźmi wolnymi

4. Kazirodztwo

5. Dzieciobójstwo

6. Gwałt

7. Bigamia

8. Zoofilia

9. Homoseksualizm

10. Transwestytyzm

11. Sadyzm, masochizm

12. Porównanie sytuacji w Rzeczypospolitej i za granicą

Literatura:

Baranowski B., Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955.

Bogucka M., Między obyczajem a prawem. Kultura Sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku, Warszawa 2013.

Derdziuk A., Grzech w XVIII wieku. Nurty w polskiej teologii moralnej, Lublin 1996.

Deschner K., Krzyż Pański z Kościołem : seksualizm w historii chrześcijaństwa, Gdynia 1994.

Grodziski S., Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004.

Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935.

Kaczor D., Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku XVI-XVIII wieku, Gdańsk 2005.

Kamler M., Dzieciobójstwo w miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 38, 1986, s. 171-184.

Kamler M., Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010.

Kracik J., Rożek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w., Wrocław 1986.

Krawiec A., Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000.

Księżopolska- Breś A., Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2010.

Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988.

Maciejewski T., Historia prawa sądowego Polski: zarys wykładu, Koszalin 1998.

Pieniądz A., Kazirodztwo w społeczeństwie wczesnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny”, 98, 2007, z. 3, s. 351-368.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 1, X-XVIII w., Kraków 2002.

Rafacz J., Dawne polskie prawo karne, Lublin 1932.

Ranke-Heinemann U., Eunuchy do raju : kościół katolicki a seksualizm, Gdynia 1995.

Tazbir J., Staropolskie dewiacje obyczajowe, „Przegląd Humanistyczny”, nr 7/8, 1985, s. 1-13.

Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001.

Wierzbicka- Michalska K., Małżeństwa wśród chłopów w drugiej połowie XVIII wieku, „Kultura i społeczeństwo”, t.3, 1959, s. 125-143.

Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwa i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku, Wrocław 2012.

Woźniak A., Małżeństwa chłopskie w XVIII-wiecznej wsi pańszczyźnianej, „Etnografia Polska”, t. XXII, z. 1, s. 133-157.

Żołądź- Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

• Przeprowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych

• Scharakteryzować na podstawie wybranych materiałów źródłowych najczęściej występujące przestępstwa seksualne w Koronie w XVIII wieku

• Wykorzystywać specjalistyczną terminologię

• Prowadzić dyskusję w grupie dotyczącą analizowanych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

• Frekwencja: dopuszczalna jedna nieobecność bez podawania przyczyny

• Aktywność na zajęciach oraz wykonywanie zadań na platformie Kampus

• Zaliczenie testu wyboru na zakończenie semestru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.