Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3HNWPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna powszechna
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W zależności od tematyki zajęć prowadzonych w danej grupie ćwiczeniowej może być pożądana bierna znajomość języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz łaciny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka epoki nowożytnej za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla epoki nowożytnej, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów powszechnych epoki nowożytnej. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia nowożytności, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe zajmują się różnymi tematami szczegółowymi w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych powstających w epoce nowożytnej na świecie, a także pogłębiać rozumienie złożonych uwarunkowań procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tej epoce. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat problemów historii nowożytnej oraz formułowania własnych interpretacji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat analizowanego problemu.

Literatura:

Literatura znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci znają w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia z historii nowożytnej powszechnej, rozumieją złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce, znają wybrane źródła do badania dziejów nowożytności, ich specyfikę i zasady krytyki, znają specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów nowożytnych powszechnych, potrafią przeprowadzić krytykę różnych typów źródeł do dziejów nowożytnych oraz krytycznie analizować opracowania naukowe poświęcone tej epoce i samodzielnie rozszerzać wiedzę pozaźródłową; umieją prowadzić dyskusję w grupie dotyczącą wybranych zagadnień z historii nowożytnej powszechnej, wykorzystując w wypowiedziach specjalistyczną terminologię, a także nabywają umiejętność krytycznej oceny interpretacji zaproponowanych przez innych uczestników zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Konrad Bobiatyński, Urszula Kosińska, Natalia Królikowska-Jedlińska, Maciej Ptaszyński, Piotr Ugniewski, Katarzyna Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.