Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3METW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii historii
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami metodologii historii i historii historiografii.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

3 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć i testu/pracy pisemnej).

Literatura:

Spis lektur podany jest odrębnie dla każdej grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

Student:

 • Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii historiografii i metodologii historii.
 • Rozumie relacje między teorią a praktyką badawczą.
 • Rozumie pozycję nauk historycznych w obrębie humanistyki i nauk społecznych i ich interdyscyplinarne powiązania.
 • Definiuje prawidłowo cechy wybranych kierunków współczesnych badań historycznych.
 • Analizuje, interpretuje i wykorzystuje dla potrzeb własnych badań teksty metodologiczne i teoretyczne koncepcje.
 • Posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii.
 • Stosuje terminologię metodologiczną w pracy badawczej.
 • Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę teoretyczną oraz doskonali umiejętności jej wykorzystania w praktyce badawczej.
 • Wykazuje samodzielność i niezależność myśli
 • Szanuje prawo innych do odmiennej opinii
 • Rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego zarówno w ramach dyscyplin historycznych, jak i ogólnohumanistycznych.
 • Uznaje i szanuje odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzi polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania ustalane są indywidualnie przez prowadzącego zajęcia i zapisane w sylabusie w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa, Aleksandra Kuligowska, Aneta Pieniądz, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Katarzyna Błachowska, Dobrochna Kałwa, Artur Kula, Aleksandra Kuligowska, Aneta Pieniądz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.